Gezondheidsplein is een informatieve website over gezondheid. De gezondheidsinformatie op deze website staat los van eventueel getoonde advertenties.

5 ziektes die artsen over het hoofd kunnen zien

Twijfel je aan een diagnose van je huisarts? Het kan dat een arts er naast zit. Met name hartklachten bij vrouwen, TIA's of een verminderde schildklierwerking worden nogal eens verward met andere aandoeningen.

Voor een behandelend arts blijft het altijd belangrijk goed af te wegen of het klachtenpatroon van een patiënt wel verder ingrijpend onderzoek rechtvaardigt. De schaal van onder en overbehandeling moet in balans zijn. Het doen van aanvullend onderzoek draagt namelijk ook bepaalde risico's met zich mee. Je kunt bijvoorbeeld denken aan allergische reacties of vals positieve uitslagen die noodzaken tot verder ingrijpend onderzoek, met nog meer potentiële risico's.

Onjuiste diagnoses zijn daarom niet volledig uit te sluiten. Bij sommige ziektes bestaat er echter een vergrote kans dat een arts de verkeerde conclusies trekt. Door kennis op te doen over deze aandoeningen, verklein je de kans op (soms fatale) fouten. Vijf ziektes die artsen over het hoofd zien:

Een TIA

De symptomen

 • Hoofdpijn
 • Gebrek aan balans of coördinatie
 • Duizeligheid. Geen kracht of gevoel meer hebben in een arm, of ook aan een been aan dezelfde kant van je lichaam
 • Praten met dubbele tong, niet meer op de juiste woorden kunnen komen of wartaal uitspreken
 • Het gezichtsveld valt aan één kant plotseling weg

Gestelde diagnose Migraine, een aandoening aan het binnenoor, stoornis in het evenwicht (vertigo).

Wat kan het zijn? Een TIA (beroerte van voorbijgaande aard).

Hoe ontstaat de verwarring? Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat bij veertien procent van mensen onder de 45 jaar die een TIA krijgen, een verkeerde diagnose wordt gesteld. Wanneer patiënten jonger zijn en doorgaans gezond, dan zullen medici soms in eerste instantie aan mildere problemen denken dan een voorbijgaande beroerte. Soms vergeten patiënten bepaalde klachten te melden, waardoor een TIA verward kan worden met een andere, minder ernstige aandoening.

Gevaar Zonder behandeling krijgt één op de drie mensen binnen vijf jaar na een TIA een beroerte. Ook mis je de kans om eventuele schade aan je hersenen, zicht of spraak te beperken of herstellen. Als een deel van je lichaam gevoelloos is in combinatie met andere genoemde symptomen, ga dan zo snel mogelijk naar de eerste hulp. Vooral als de symptomen langer dan een uur aanhouden.

De symptomen

 • Hoofdpijn
 • Gebrek aan balans of coördinatie
 • Duizeligheid. Geen kracht of gevoel meer hebben in een arm, of ook aan een been aan dezelfde kant van je lichaam
 • Praten met dubbele tong, niet meer op de juiste woorden kunnen komen of wartaal uitspreken
 • Het gezichtsveld valt aan één kant plotseling weg

Gestelde diagnose Migraine, een aandoening aan het binnenoor, stoornis in het evenwicht (vertigo).

Wat kan het zijn? Een TIA (beroerte van voorbijgaande aard).

Hoe ontstaat de verwarring? Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat bij veertien procent van mensen onder de 45 jaar die een TIA krijgen, een verkeerde diagnose wordt gesteld. Wanneer patiënten jonger zijn en doorgaans gezond, dan zullen medici soms in eerste instantie aan mildere problemen denken dan een voorbijgaande beroerte. Soms vergeten patiënten bepaalde klachten te melden, waardoor een TIA verward kan worden met een andere, minder ernstige aandoening.

Gevaar Zonder behandeling krijgt één op de drie mensen binnen vijf jaar na een TIA een beroerte. Ook mis je de kans om eventuele schade aan je hersenen, zicht of spraak te beperken of herstellen. Als een deel van je lichaam gevoelloos is in combinatie met andere genoemde symptomen, ga dan zo snel mogelijk naar de eerste hulp. Vooral als de symptomen langer dan een uur aanhouden.

Het TMD-syndroom (temporo-mandibulaire dysfunctie)

De symptomen

 • Hoofdpijn en/of oorsuizen of oorpijn
 • Rugpijn
 • Nekpijn
 • Pijn in je tanden
 • Pijn in het gezicht

Gestelde diagnose Onder andere migraine of een aandoening aan het oor.

Wat kan het zijn? Temporo-mandibulaire dysfunctie. Hierbij is er een probleem van een of beide kaakgewrichten. Ieder mens heeft twee kaakgewrichten, één voor elk oor, die de onderkaak met de schedel verbinden. Deze gewrichten maken het mogelijk voor de kaak om op en neer, van de ene naar de andere kant en van voor naar achter te bewegen. Door de irritatie van het kaakgewricht ontstaat er een spierreactie waarbij de spiergroepen van de kaak aanspannen en een gespannen gevoel veroorzaken.

Hoe ontstaat de verwarring? Wanneer het kaakgewricht geïrriteerd is, straalt de pijn door wat oor- en hoofdpijn veroorzaakt. TMD kan verschillende oorzaken hebben, vaak zal er een behandeling door een tandarts nodig zijn. Door misleidende symptomen ga je eerder naar een huisarts die een verkeerde diagnose kan stellen.

Gevaar Door een onjuiste diagnose lijd je onnodig ernstige pijn. Wees alert als een huisarts een onzekere diagnose stelt, zonder het uitvoeren van enige tests of als hij medicijnen voorschrijft die niet helpen. Ga in zo'n geval naar de tandarts.

De symptomen

 • Hoofdpijn en/of oorsuizen of oorpijn
 • Rugpijn
 • Nekpijn
 • Pijn in je tanden
 • Pijn in het gezicht

Gestelde diagnose Onder andere migraine of een aandoening aan het oor.

Wat kan het zijn? Temporo-mandibulaire dysfunctie. Hierbij is er een probleem van een of beide kaakgewrichten. Ieder mens heeft twee kaakgewrichten, één voor elk oor, die de onderkaak met de schedel verbinden. Deze gewrichten maken het mogelijk voor de kaak om op en neer, van de ene naar de andere kant en van voor naar achter te bewegen. Door de irritatie van het kaakgewricht ontstaat er een spierreactie waarbij de spiergroepen van de kaak aanspannen en een gespannen gevoel veroorzaken.

Hoe ontstaat de verwarring? Wanneer het kaakgewricht geïrriteerd is, straalt de pijn door wat oor- en hoofdpijn veroorzaakt. TMD kan verschillende oorzaken hebben, vaak zal er een behandeling door een tandarts nodig zijn. Door misleidende symptomen ga je eerder naar een huisarts die een verkeerde diagnose kan stellen.

Gevaar Door een onjuiste diagnose lijd je onnodig ernstige pijn. Wees alert als een huisarts een onzekere diagnose stelt, zonder het uitvoeren van enige tests of als hij medicijnen voorschrijft die niet helpen. Ga in zo'n geval naar de tandarts.

- Advertentie -

Hartinfarct of hartklachten

De symptomen

 • Onaangenaam klemmend of drukkend gevoel in de borststreek
 • Vermoeidheid
 • Kortademigheid
 • Plotselinge duizeligheid, een gevoel van zwakte
 • Naar gevoel in de maagstreek
 • Flink zweten
 • Hartkloppingen

Gestelde diagnose Stress- of paniekaanval. Deze diagnose wordt vaak bij vrouwen gesteld met bovengenoemde klachten.

Wat kan het zijn? Hartinfarct of hartklachten

Hoe ontstaat de verwarring? Hartklachten bij vrouwen worden moeilijker als zodanig herkend. Dat komt doordat vrouwen vaak andere, meer subtiele klachten hebben dan de typische, bekende hartklachten als druk op de borst, zweten en uitstralende pijn naar armen en de kaak. Dat zijn symptomen die meer bij mannen voorkomen. Ook vrouwen zelf herkennen de problemen niet altijd. Vooral bij jonge vrouwen worden klachten minder snel in verband gebracht met hartaandoeningen. Artsen schrijven hartgerelateerde klachten bij vrouwen ook nogal eens toe aan de overgang.

Gevaar Veel vrouwen denken dat kanker doodsoorzaak nummer één is bij vrouwen. Dat is een misverstand. In Nederland overlijdt één op de drie vrouwen aan een hart- of vaatziekte, zoals een hartinfarct of beroerte. Onderzoek onder Europese cardiologen wijst uit dat vrouwen minder vaak dan mannen worden onderzocht op hartklachten, minder medicijnen krijgen en minder vaak aan vaatziekten worden geopereerd. Doen de genoemde symptomen zich bij je voor en slaat de behandeling van je arts niet bij je aan, overleg dan over verder onderzoek.

De symptomen

 • Onaangenaam klemmend of drukkend gevoel in de borststreek
 • Vermoeidheid
 • Kortademigheid
 • Plotselinge duizeligheid, een gevoel van zwakte
 • Naar gevoel in de maagstreek
 • Flink zweten
 • Hartkloppingen

Gestelde diagnose Stress- of paniekaanval. Deze diagnose wordt vaak bij vrouwen gesteld met bovengenoemde klachten.

Wat kan het zijn? Hartinfarct of hartklachten

Hoe ontstaat de verwarring? Hartklachten bij vrouwen worden moeilijker als zodanig herkend. Dat komt doordat vrouwen vaak andere, meer subtiele klachten hebben dan de typische, bekende hartklachten als druk op de borst, zweten en uitstralende pijn naar armen en de kaak. Dat zijn symptomen die meer bij mannen voorkomen. Ook vrouwen zelf herkennen de problemen niet altijd. Vooral bij jonge vrouwen worden klachten minder snel in verband gebracht met hartaandoeningen. Artsen schrijven hartgerelateerde klachten bij vrouwen ook nogal eens toe aan de overgang.

Gevaar Veel vrouwen denken dat kanker doodsoorzaak nummer één is bij vrouwen. Dat is een misverstand. In Nederland overlijdt één op de drie vrouwen aan een hart- of vaatziekte, zoals een hartinfarct of beroerte. Onderzoek onder Europese cardiologen wijst uit dat vrouwen minder vaak dan mannen worden onderzocht op hartklachten, minder medicijnen krijgen en minder vaak aan vaatziekten worden geopereerd. Doen de genoemde symptomen zich bij je voor en slaat de behandeling van je arts niet bij je aan, overleg dan over verder onderzoek.

Verminderde schildklierwerking

De symptomen

 • Somberheid
 • Vermoeidheid
 • Gewichtstoename
 • Slapeloosheid
 • Spierpijn of stijfheid

Gestelde diagnose Een depressie

Wat kan het zijn? Verminderde schildklierwerking (hypothyroïdie).

Hoe ontstaat de verwarring? Artsen zijn geneigd om aanhoudende somberheid te linken aan een depressie, niet altijd wordt eraan gedacht om lichamelijke oorzaken, zoals hypothyreoidie, uit te sluiten.

Gevaar: Wanneer hypothyroïdie onbehandeld blijft, kan dit leiden tot een hoog cholesterol, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten en een klinische depressie. Overleg met de huisarts over eventueel bloedonderzoek als de behandeling niet aanslaat.

De symptomen

 • Somberheid
 • Vermoeidheid
 • Gewichtstoename
 • Slapeloosheid
 • Spierpijn of stijfheid

Gestelde diagnose Een depressie

Wat kan het zijn? Verminderde schildklierwerking (hypothyroïdie).

Hoe ontstaat de verwarring? Artsen zijn geneigd om aanhoudende somberheid te linken aan een depressie, niet altijd wordt eraan gedacht om lichamelijke oorzaken, zoals hypothyreoidie, uit te sluiten.

Gevaar: Wanneer hypothyroïdie onbehandeld blijft, kan dit leiden tot een hoog cholesterol, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten en een klinische depressie. Overleg met de huisarts over eventueel bloedonderzoek als de behandeling niet aanslaat.

Malaria

De symptomen

 • Aanvallen van koorts, koude rillingen en transpireren
 • Hoest
 • Vermoeidheid
 • Ziek gevoel
 • Gewrichtspijn
 • Spierpijn
 • Misselijkheid, braken, slaapzucht, diarree, hoofdpijn en acute buikpijn zijn minder voorkomende verschijnselen.

Gestelde diagnose Griep, buikgriep

Wat kan het zijn? Malaria

Hoe ontstaat de verwarring? Meestal openbaren de eerste verschijnselen van malaria zich binnen tien dagen tot vier weken na de infectie, maar soms wordt iemand pas na een jaar of zelfs twee jaar ziek. Als er geen complicaties optreden kunnen de verschijnselen van malaria in het begin nogal algemeen zijn. Daarom kan de arts makkelijk een verkeerde diagnose stellen als hij of zij geen rekening houdt met de mogelijkheid van malaria.  Als de patiënt niet uit zichzelf meldt dat hij in een risicogebied is geweest, dan vergroot dit de kans op een verkeerde diagnose.

Gevaar Door de tropische infectieziekte malaria worden besmette rode bloedcellen door de parasiet afgebroken, wat tot steeds terugkerende koortsaanvallen en dikwijls tot andere, ernstige verschijnselen leidt. Wanneer malaria onbehandeld blijft, kan dit aanleiding geven tot verwardheid, orgaanfalen (bv. van de nieren), coma en kan zelfs de dood tot gevolg hebben. Het allerbelangrijkste is dat de arts denkt aan de mogelijkheid van een malaria-infectie. Door middel van bloedonderzoek kan de diagnose snel gesteld worden.

De symptomen

 • Aanvallen van koorts, koude rillingen en transpireren
 • Hoest
 • Vermoeidheid
 • Ziek gevoel
 • Gewrichtspijn
 • Spierpijn
 • Misselijkheid, braken, slaapzucht, diarree, hoofdpijn en acute buikpijn zijn minder voorkomende verschijnselen.

Gestelde diagnose Griep, buikgriep

Wat kan het zijn? Malaria

Hoe ontstaat de verwarring? Meestal openbaren de eerste verschijnselen van malaria zich binnen tien dagen tot vier weken na de infectie, maar soms wordt iemand pas na een jaar of zelfs twee jaar ziek. Als er geen complicaties optreden kunnen de verschijnselen van malaria in het begin nogal algemeen zijn. Daarom kan de arts makkelijk een verkeerde diagnose stellen als hij of zij geen rekening houdt met de mogelijkheid van malaria.  Als de patiënt niet uit zichzelf meldt dat hij in een risicogebied is geweest, dan vergroot dit de kans op een verkeerde diagnose.

Gevaar Door de tropische infectieziekte malaria worden besmette rode bloedcellen door de parasiet afgebroken, wat tot steeds terugkerende koortsaanvallen en dikwijls tot andere, ernstige verschijnselen leidt. Wanneer malaria onbehandeld blijft, kan dit aanleiding geven tot verwardheid, orgaanfalen (bv. van de nieren), coma en kan zelfs de dood tot gevolg hebben. Het allerbelangrijkste is dat de arts denkt aan de mogelijkheid van een malaria-infectie. Door middel van bloedonderzoek kan de diagnose snel gesteld worden.

Auteur: Rachel van de Pol
Bronnen: Medisch A-Z, WebMD, Medicinfo, Chiropractisch Centrum

.
- Advertentie -
- Advertentie -