Gezondheidsplein is een informatieve website over gezondheid. De gezondheidsinformatie op deze website staat los van eventueel getoonde advertenties.

Gevarensymbolen: wat betekenen ze?

Tegenwoordig zijn ze op bijna elke fles schoonmaakmiddel wel te vinden: gevarensymbolen. Dat zijn die kleine “verkeersbordjes” die aangeven of een stof gevaarlijk is. Zo zijn er gevarensymbolen met een visje, een uitroepteken, een ontploffing en zelfs een met een doodshoofd. Hoewel we schoonmaakmiddelen en andere chemicaliën dagelijks gebruiken, weten veel mensen niet wat al die gevarenpictogrammen betekenen. Terwijl het wel belangrijk is voor je gezondheid! Om je te helpen, leggen wij je hier uit wat ze betekenen.

Gevarensymbolen voor bijtende, licht ontvlambare en ontplofbare stoffen.
Gevarensymbolen voor bijtende, licht ontvlambare en ontplofbare stoffen.

Gevarenpictogram 1: Bijtende stoffen

Het symbool waarop een vloeistof uit een reageerbuis een gat maakt in een hand en een ander materiaal, staat voor bijtende of corrosieve stoffen. Dat zijn stoffen die je huid en andere materialen weg kunnen “vreten”. Ze kunnen ook zware brandwonden veroorzaken.

Voorbeelden van middelen die soms zo’n gevarenpictogram op hun fles hebben zijn gootsteenontstoppers en ontkalkingsmiddelen.

Het symbool waarop een vloeistof uit een reageerbuis een gat maakt in een hand en een ander materiaal, staat voor bijtende of corrosieve stoffen. Dat zijn stoffen die je huid en andere materialen weg kunnen “vreten”. Ze kunnen ook zware brandwonden veroorzaken.

Voorbeelden van middelen die soms zo’n gevarenpictogram op hun fles hebben zijn gootsteenontstoppers en ontkalkingsmiddelen.

Gevarenpictogram 2: Licht ontvlambare stoffen

Het gevarensymbool voor (licht) ontvlambare stoffen is makkelijk te herkennen en te onthouden: er staat namelijk een vlammetje op. Ontvlambaar betekent dat middelen makkelijk ontbranden als er vuur of iets heets in de buurt komt, zoals een lucifer, sigaret of vonk. Kijk dus uit met hitte bij deze stoffen: zelfs zonlicht kan soms te warm zijn.

Voorbeelden van licht ontvlambare stoffen zijn:

  • Aceton (dat zit soms in nagellakremover)
  • Spuitbussen met verf of deodorant
  • Spiritus
  • Smeerolie

Het gevarensymbool voor (licht) ontvlambare stoffen is makkelijk te herkennen en te onthouden: er staat namelijk een vlammetje op. Ontvlambaar betekent dat middelen makkelijk ontbranden als er vuur of iets heets in de buurt komt, zoals een lucifer, sigaret of vonk. Kijk dus uit met hitte bij deze stoffen: zelfs zonlicht kan soms te warm zijn.

Voorbeelden van licht ontvlambare stoffen zijn:

  • Aceton (dat zit soms in nagellakremover)
  • Spuitbussen met verf of deodorant
  • Spiritus
  • Smeerolie
- Advertentie -

Gevarenpictogram 3: Ontplofbare stoffen

Er zijn ook stoffen die kunnen ontploffen. Dit kan niet alleen gebeuren als er vuur of warmte in de buurt komt, maar bij bepaalde stoffen ook als er hard tegenaan gestoten wordt of als er veel wrijving is. Bij dit soort stoffen staat er op de verpakking een pictogram met een ontploffende bom. In veel opzichten moet je dus heel voorzichtig zijn met dit producten met dit symbool. In gewone winkels zijn er dan ook niet veel producten te vinden die dit gevaarsymbool hebben. Eén voorbeeld van een ontplofbaar product is vuurwerk.

Gevarensymbolen voor giftige, irriterende en milieugevaarlijke stoffen.
Gevarensymbolen voor giftige, irriterende en milieugevaarlijke stoffen.

Er zijn ook stoffen die kunnen ontploffen. Dit kan niet alleen gebeuren als er vuur of warmte in de buurt komt, maar bij bepaalde stoffen ook als er hard tegenaan gestoten wordt of als er veel wrijving is. Bij dit soort stoffen staat er op de verpakking een pictogram met een ontploffende bom. In veel opzichten moet je dus heel voorzichtig zijn met dit producten met dit symbool. In gewone winkels zijn er dan ook niet veel producten te vinden die dit gevaarsymbool hebben. Eén voorbeeld van een ontplofbaar product is vuurwerk.

Gevarensymbolen voor giftige, irriterende en milieugevaarlijke stoffen.
Gevarensymbolen voor giftige, irriterende en milieugevaarlijke stoffen.

Gevarenpictogram 4: Giftige stoffen

Het volgende gevarensymbool spreekt eigenlijk voor zich. Het is het symbool voor giftige stoffen en er staat een doodshoofd op. Deze stoffen zijn heel gevaarlijk voor je gezondheid als je ze binnenkrijgt. Niet alleen via de mond, maar ook als je ze inademt of via de huid opneemt, kunnen deze schade aanrichten en in grotere hoeveelheden zelfs dodelijk zijn. Wees dus heel voorzichtig met middelen waar dit symbool op staat. Sommige antivriesproducten hebben dit pictogram, maar verder zijn er vrijwel geen producten met dit symbool te koop voor consumenten.

Het volgende gevarensymbool spreekt eigenlijk voor zich. Het is het symbool voor giftige stoffen en er staat een doodshoofd op. Deze stoffen zijn heel gevaarlijk voor je gezondheid als je ze binnenkrijgt. Niet alleen via de mond, maar ook als je ze inademt of via de huid opneemt, kunnen deze schade aanrichten en in grotere hoeveelheden zelfs dodelijk zijn. Wees dus heel voorzichtig met middelen waar dit symbool op staat. Sommige antivriesproducten hebben dit pictogram, maar verder zijn er vrijwel geen producten met dit symbool te koop voor consumenten.

Gevarenpictogram 5: Irriterende stoffen

Minder gevaarlijke, maar wel vervelende stoffen, zijn de irriterende of schadelijke stoffen. Op de verpakkingen van zulke middelen staat een symbool met een uitroepteken. Deze stoffen kunnen irriterend of schadelijk zijn voor je huid en ogen of bij het inademen of inslikken. Er is bij deze stoffen geen gevaar op de lange termijn. Veel sterke schoonmaakmiddelen hebben dit gevaarsymbool op de fles of verpakking.

Minder gevaarlijke, maar wel vervelende stoffen, zijn de irriterende of schadelijke stoffen. Op de verpakkingen van zulke middelen staat een symbool met een uitroepteken. Deze stoffen kunnen irriterend of schadelijk zijn voor je huid en ogen of bij het inademen of inslikken. Er is bij deze stoffen geen gevaar op de lange termijn. Veel sterke schoonmaakmiddelen hebben dit gevaarsymbool op de fles of verpakking.

Gevarenpictogram 6: Milieugevaarlijke stoffen

Milieugevaarlijke stoffen zijn slecht voor het milieu en kunnen dus schade toebrengen aan dieren en planten. De milieugevaarlijke stoffen hebben een heel beeldend gevarenpictogram: een dode vis en een dode boom. Gooi ze daarom niet zomaar in de natuur en ook niet in de gootsteen! Voorbeelden van producten waar dit symbool op staat, zijn terpentine en stickerverwijderaar.

Gevarensymbolen wat betekenen ze
Gevarensymbolen voor stoffen die schadelijk zijn op de lange termijn, gassen onder druk en oxiderende stoffen.

Milieugevaarlijke stoffen zijn slecht voor het milieu en kunnen dus schade toebrengen aan dieren en planten. De milieugevaarlijke stoffen hebben een heel beeldend gevarenpictogram: een dode vis en een dode boom. Gooi ze daarom niet zomaar in de natuur en ook niet in de gootsteen! Voorbeelden van producten waar dit symbool op staat, zijn terpentine en stickerverwijderaar.

Gevarensymbolen wat betekenen ze
Gevarensymbolen voor stoffen die schadelijk zijn op de lange termijn, gassen onder druk en oxiderende stoffen.

Gevarenpictogram 7: Stoffen die schadelijk zijn op de lange termijn

Er zijn ook stoffen die allerlei gezondheidsgevaren op de lange termijn kunnen veroorzaken. Daarvoor is het gevarensymbool met een mannetje dat van binnenuit afbrokkelt. De stoffen kunnen bijvoorbeeld (later) vruchtbaarheidsproblemen of kanker veroorzaken als je ze inademt, doorslikt of op je huid krijgt. Het verraderlijke van deze stoffen is dat je niet meteen doorhebt dat je gevaar loopt, omdat ze niet altijd meteen zichtbare schade aanrichten. Er zijn weinig stoffen met dit symbool, twee voorbeelden zijn verfverdunner en constructielijm.

Er zijn ook stoffen die allerlei gezondheidsgevaren op de lange termijn kunnen veroorzaken. Daarvoor is het gevarensymbool met een mannetje dat van binnenuit afbrokkelt. De stoffen kunnen bijvoorbeeld (later) vruchtbaarheidsproblemen of kanker veroorzaken als je ze inademt, doorslikt of op je huid krijgt. Het verraderlijke van deze stoffen is dat je niet meteen doorhebt dat je gevaar loopt, omdat ze niet altijd meteen zichtbare schade aanrichten. Er zijn weinig stoffen met dit symbool, twee voorbeelden zijn verfverdunner en constructielijm.

Gevarenpictogram 8: Gassen onder druk

Zuurstofflessen, en soms campinggasflessen, hebben een gevarensymbool met een fles erop. Dit betekent dat het gas in de fles onder druk staat en daardoor makkelijk kan ontploffen of in de brand kan vliegen bij hitte. Wees dus bij dit soort flessen voorzichtig met hitte, zoals sigaretten en vuur.

Zuurstofflessen, en soms campinggasflessen, hebben een gevarensymbool met een fles erop. Dit betekent dat het gas in de fles onder druk staat en daardoor makkelijk kan ontploffen of in de brand kan vliegen bij hitte. Wees dus bij dit soort flessen voorzichtig met hitte, zoals sigaretten en vuur.

Gevarenpictogram 9: Oxiderende stoffen

Het gevarensymbool voor oxiderende stoffen (een brandende cirkel) zul je bijna nooit vinden in een normale winkel. Je zult het dus ook niet snel tegenkomen op een product dat je zelf gebruikt. Oxiderende stoffen zijn stoffen die brand kunnen veroorzaken als ze met bepaalde andere stoffen in aanraking komen. Gootsteenontstoppers kunnen dit gevaarsymbool op de verpakking hebben.

Het gevarensymbool voor oxiderende stoffen (een brandende cirkel) zul je bijna nooit vinden in een normale winkel. Je zult het dus ook niet snel tegenkomen op een product dat je zelf gebruikt. Oxiderende stoffen zijn stoffen die brand kunnen veroorzaken als ze met bepaalde andere stoffen in aanraking komen. Gootsteenontstoppers kunnen dit gevaarsymbool op de verpakking hebben.

Wat moet je met stoffen met deze gevarensymbolen doen?

Het is dus duidelijk dat je met stoffen met gevarensymbolen uit moet kijken. Lees altijd goed het etiket en kijk welke gevarensymbolen erop staan. Lees ook de voorzorgmaatregelen, zodat je weet  hoe je de producten veilig kunt gebruiken. Als je met heel erg giftige of gevaarlijke stoffen gaat werken kan het zelfs goed zijn om bijvoorbeeld beschermende kleding te dragen. Het is ook belangrijk op te zoeken waar je deze producten weggooit. Sommige mogen namelijk niet zomaar bij het afval of door de gootsteen! Check met de scheidingswijzer waar je wat moet weggooien. Zo zorg jij voor jezelf en het milieu.

Auteur: Lotte Koemans
Bronnen: Gevaarsymbolen.be, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Het is dus duidelijk dat je met stoffen met gevarensymbolen uit moet kijken. Lees altijd goed het etiket en kijk welke gevarensymbolen erop staan. Lees ook de voorzorgmaatregelen, zodat je weet  hoe je de producten veilig kunt gebruiken. Als je met heel erg giftige of gevaarlijke stoffen gaat werken kan het zelfs goed zijn om bijvoorbeeld beschermende kleding te dragen. Het is ook belangrijk op te zoeken waar je deze producten weggooit. Sommige mogen namelijk niet zomaar bij het afval of door de gootsteen! Check met de scheidingswijzer waar je wat moet weggooien. Zo zorg jij voor jezelf en het milieu.

Auteur: Lotte Koemans
Bronnen: Gevaarsymbolen.be, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

.
- Advertentie -
- Advertentie -