Gezondheidsplein is een informatieve website over gezondheid. De gezondheidsinformatie op deze website staat los van eventueel getoonde advertenties.

Hoe ga ik om met een ziekmelding op werk?

Het overkomt bijna iedereen. Eens per jaar lig je tussen de lakens door ziekte. Dit kan een griepje zijn, maar je kunt ook getroffen zijn door iets langduriger dan dat. Bijvoorbeeld door een psychische aandoening of een ziekte waarvoor je onder het mes moet. In de meeste gevallen is een ziekmelding op werk geen probleem. Toch zijn er werkgevers die een ziekmelding niet serieus nemen of goedkeuren, afgezien van het advies van je bedrijfsarts. Mag dit?

Als een bedrijfsarts constateert dat je ziek bent, hoeft je werkgever het hier niet mee eens te zijn. Negeert je werkgever het advies, dan kan dit voor onbedoelde moeilijkheden zorgen. Er zijn verschillende redenen voor een werkgever om een ziekmelding niet te accepteren, zoals:

  • Je ziekmelding voldoet niet aan de regels die zijn vastgesteld om ziekmeldingen door te geven
  • Je werkgever denkt dat je niet echt ziek bent
  • Volgens je werkgever valt de situatie niet onder 'ziekte'

Hoe ga je hier als werknemer en -gever mee om?

Tips voor werknemers

Jezelf moeten ziekmelden is nooit een pretje. Om moeilijkheden te voorkomen is het vooral belangrijk om op tijd te melden – zover dat mogelijk is – dat het mentaal of fysiek niet goed met je gaat. Wanneer je tijdig laat weten met welke klachten je zit, komt je ziekmelding niet onverwachts en kan je werkgever er rekening mee houden.

Je schamen of schuldig voelen is onnodig. Je laat je collega’s niet in de steek, ze hebben tenslotte meer aan een gezonde jij dan een jij die vijftig procent produceert. Ziek worden ontkom je zo nu en dan niet aan. Laat weten waar je grenzen liggen en bespreek wanneer het weer mogelijk is om werkzaamheden op te pakken. Neem de tijd om volledig te herstellen.

Jezelf moeten ziekmelden is nooit een pretje. Om moeilijkheden te voorkomen is het vooral belangrijk om op tijd te melden – zover dat mogelijk is – dat het mentaal of fysiek niet goed met je gaat. Wanneer je tijdig laat weten met welke klachten je zit, komt je ziekmelding niet onverwachts en kan je werkgever er rekening mee houden.

Je schamen of schuldig voelen is onnodig. Je laat je collega’s niet in de steek, ze hebben tenslotte meer aan een gezonde jij dan een jij die vijftig procent produceert. Ziek worden ontkom je zo nu en dan niet aan. Laat weten waar je grenzen liggen en bespreek wanneer het weer mogelijk is om werkzaamheden op te pakken. Neem de tijd om volledig te herstellen.

Tips voor werkgevers

Begrijp dat een ziekmelding niet zomaar komt. Probeer je werknemers zodanig te kennen dat je situaties aanvoelt. Leg de fout niet bij de werknemer, dit hangt af van de klachten, maar achterhaal in een vroeg stadium of je werkgever zichzelf uitput of dat het op de werkvloer te zwaar wordt. Op deze manier ben je er voor de uitval, de ziekmelding, bij.

Als een ziekmelding toch onverwachts komt en het ondanks het advies van de bedrijfsarts voor je gevoel ongeloofwaardig is, zoek contact met je werknemer. Trek geen overhaaste conclusies. Voordat je werknemer kan herstellen is het belangrijk dat de persoon erkenning en begrip krijgt. Zolang je werknemer het idee heeft dat zijn/haar probleem niet serieus wordt genomen, kan het verzuim onnodig langer duren. Probeer altijd samen naar de beste oplossing te zoeken.

Begrijp dat een ziekmelding niet zomaar komt. Probeer je werknemers zodanig te kennen dat je situaties aanvoelt. Leg de fout niet bij de werknemer, dit hangt af van de klachten, maar achterhaal in een vroeg stadium of je werkgever zichzelf uitput of dat het op de werkvloer te zwaar wordt. Op deze manier ben je er voor de uitval, de ziekmelding, bij.

Als een ziekmelding toch onverwachts komt en het ondanks het advies van de bedrijfsarts voor je gevoel ongeloofwaardig is, zoek contact met je werknemer. Trek geen overhaaste conclusies. Voordat je werknemer kan herstellen is het belangrijk dat de persoon erkenning en begrip krijgt. Zolang je werknemer het idee heeft dat zijn/haar probleem niet serieus wordt genomen, kan het verzuim onnodig langer duren. Probeer altijd samen naar de beste oplossing te zoeken.

- Advertentie -

Arbeidsproductiviteit: help je werknemers

Er zijn een hoop maatregelen die het ziekteverzuim kunnen verminderen. Een voorbeeld is op subtiele manier gezonde activiteiten door te voeren in het beleid. Werknemers willen namelijk niet dat hun werkgever zich te veel met hen bemoeit, maar toch vindt meer dan de helft van de werknemers dat hun werkgever te weinig doet om hen fit, gezond en productief te houden. Dit blijkt uit onderzoek naar de gezondheid bij bedrijven, waar meer dan 1300 werkgevers en werknemers aan deelnamen. Dit onderzoek voerde Motivaction uit in opdracht van Zilveren Kruis.

Een gezonde leefstijl voor werknemer: hoe pak je dit aan? Spreek je werknemers niet direct aan op hun leefstijl, maar organiseer gezonde activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn gezonde lunches en sportieve uitjes.

Motiveer je werknemers en vermijd opdringerigheid. Hierdoor ervaren werknemers het niet als bemoeizuchtigheid, maar als een positieve mededeling doordat zij vrij zijn in het maken van keuzes. In de loop der tijd bevordert de vitaliteit van je werknemers.

Er zijn een hoop maatregelen die het ziekteverzuim kunnen verminderen. Een voorbeeld is op subtiele manier gezonde activiteiten door te voeren in het beleid. Werknemers willen namelijk niet dat hun werkgever zich te veel met hen bemoeit, maar toch vindt meer dan de helft van de werknemers dat hun werkgever te weinig doet om hen fit, gezond en productief te houden. Dit blijkt uit onderzoek naar de gezondheid bij bedrijven, waar meer dan 1300 werkgevers en werknemers aan deelnamen. Dit onderzoek voerde Motivaction uit in opdracht van Zilveren Kruis.

Een gezonde leefstijl voor werknemer: hoe pak je dit aan? Spreek je werknemers niet direct aan op hun leefstijl, maar organiseer gezonde activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn gezonde lunches en sportieve uitjes.

Motiveer je werknemers en vermijd opdringerigheid. Hierdoor ervaren werknemers het niet als bemoeizuchtigheid, maar als een positieve mededeling doordat zij vrij zijn in het maken van keuzes. In de loop der tijd bevordert de vitaliteit van je werknemers.

Oorzaken

Achter iedere ziekmelding zit een reden. Bijna een kwart van alle ziekmeldingen in 2014 was gerelateerd aan omstandigheden op het werk. Daarnaast scoren stress en psychische aandoeningen relatief hoog. Werknemers met depressieve klachten verzuimen jaarlijks dertig dagen meer dan werknemers met lichamelijke klachten.

Achter iedere ziekmelding zit een reden. Bijna een kwart van alle ziekmeldingen in 2014 was gerelateerd aan omstandigheden op het werk. Daarnaast scoren stress en psychische aandoeningen relatief hoog. Werknemers met depressieve klachten verzuimen jaarlijks dertig dagen meer dan werknemers met lichamelijke klachten.

Gemiddelde ziekmelding

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek is gebleken dat ziekmeldingen merkbaar verschillen per bedrijfstak. Het ziekteverzuim is het hoogst in het onderwijs, de zorg en openbaar vervoer en het laagst in de horeca. Gemiddeld meldt iedere werknemer zich een keer per jaar ziek en is de ziekteduur ruim zes dagen.

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek is gebleken dat ziekmeldingen merkbaar verschillen per bedrijfstak. Het ziekteverzuim is het hoogst in het onderwijs, de zorg en openbaar vervoer en het laagst in de horeca. Gemiddeld meldt iedere werknemer zich een keer per jaar ziek en is de ziekteduur ruim zes dagen.

Auteur: Laura van den Bemt

Bronnen: CBS, Loket Gezond Leven (RIVM), Intermediair, Motivaction

.
- Advertentie -
- Advertentie -