Gezondheidsplein is een informatieve website over gezondheid. De gezondheidsinformatie op deze website staat los van eventueel getoonde advertenties.

Goed voorbereid: niet als de dood voor de dood

Spaarrekeningen, zorgverzekeringen en airbags: tijdens ons leven zijn we vaak goed voorbereid op onvoorziene problemen. Maar de problematiek en dilemma’s die jouw dood met zich meebrengt voor je nabestaanden, dát hebben we een stuk minder goed geregeld.

Nog steeds legt namelijk 60% van de Nederlanders de beslissing met betrekking tot orgaandonatie bij de nabestaanden, simpelweg door een eigen voorkeur niet te registreren. Ook komen nabestaanden onverhoopt in de problemen door de financiële onkosten die een dood van een naaste vergt (denk aan eventuele inkomensvermindering en de kosten van een uitvaart).

De schokkende waarheid van orgaandonatie

Juni 2007: Nederland reageert geschokt en ontzet wanneer op televisie een ongeneeslijk zieke vrouw, samen met het publiek, de nierpatiënt uitkiest die haar nier zou mogen krijgen. Het bleek uiteindelijk te gaan om een stunt van BNN, maar het debat dat oplaaide zorgde wel voor 7000 nieuwe donorinschrijvingen én de opzet van het Masterplan Orgaandonatie.

Dit Masterplan kijkt naar de mogelijkheden om het probleem van orgaantekorten aan te pakken. Nog steeds overlijden jaarlijks honderden patiënten terwijl ze op de wachtlijst staan voor een nieuw orgaan. Want zelfs al hebben nu ruim 3,5 miljoen Nederlanders (een deel van) hun organen beschikbaar gesteld voor transplantatie: slechts 1 op de 10.000 mensen die donor is overlijdt onder de juiste omstandigheden voor transplantatie.

Juni 2007: Nederland reageert geschokt en ontzet wanneer op televisie een ongeneeslijk zieke vrouw, samen met het publiek, de nierpatiënt uitkiest die haar nier zou mogen krijgen. Het bleek uiteindelijk te gaan om een stunt van BNN, maar het debat dat oplaaide zorgde wel voor 7000 nieuwe donorinschrijvingen én de opzet van het Masterplan Orgaandonatie.

Dit Masterplan kijkt naar de mogelijkheden om het probleem van orgaantekorten aan te pakken. Nog steeds overlijden jaarlijks honderden patiënten terwijl ze op de wachtlijst staan voor een nieuw orgaan. Want zelfs al hebben nu ruim 3,5 miljoen Nederlanders (een deel van) hun organen beschikbaar gesteld voor transplantatie: slechts 1 op de 10.000 mensen die donor is overlijdt onder de juiste omstandigheden voor transplantatie.

Maak je eigen keuzes

Veel Nederlanders zijn zich niet bewust van de consequenties die het niet-registreren met zich meebrengt. De gigantische last van de keuze, die voor jouzelf al niet gemakkelijk is, komt nu namelijk op de schouders van de nabestaanden te liggen. Je nabestaanden moeten op het pijnlijkste moment denkbaar een beslissing maken over jouw lichaam, vaak niet eens op de hoogte van jouw wensen of voorkeuren. Want ook als je registreert dat je je nabestaanden wil laten beslissen na je dood, biedt dit meer houvast dan geen enkele informatie.

Stel je nabestaanden niet voor een onzekere en moeilijke beslissing, maar ga naar jaofnee.nl en leg je keuze voor orgaandonatie vast. Word je tegengehouden doordat je niet precies weet hoe het zit? Kijk voor extra informatie op transplantatiestichting.nl.

Veel Nederlanders zijn zich niet bewust van de consequenties die het niet-registreren met zich meebrengt. De gigantische last van de keuze, die voor jouzelf al niet gemakkelijk is, komt nu namelijk op de schouders van de nabestaanden te liggen. Je nabestaanden moeten op het pijnlijkste moment denkbaar een beslissing maken over jouw lichaam, vaak niet eens op de hoogte van jouw wensen of voorkeuren. Want ook als je registreert dat je je nabestaanden wil laten beslissen na je dood, biedt dit meer houvast dan geen enkele informatie.

Stel je nabestaanden niet voor een onzekere en moeilijke beslissing, maar ga naar jaofnee.nl en leg je keuze voor orgaandonatie vast. Word je tegengehouden doordat je niet precies weet hoe het zit? Kijk voor extra informatie op transplantatiestichting.nl.

- Advertentie -

Het geldlaatje voor de nabestaanden

Iedereen die in Nederland woont of werkt is verzekerd volgens de Algemene nabestaandenwet. Deze wet zorgt ervoor dat (ex)partners recht kunnen hebben op een tegemoetkoming via de nabestaandenuitkering, en minderjarige kinderen van wie de ouders komen te overlijden via de wezenuitkering. Maar lang niet iedereen komt in aanmerking voor een vergoeding.

Het recente rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau legt  de focus darom op de eigen verantwoordelijkheid van burgers voor het inkomen van nabestaanden. Hun onderzoek wijst uit dat bijna 60% van de Nederlanders vindt dat een gezin zichzelf moet voorbereiden op een overlijden van de kostwinner met bijvoorbeeld een levensverzekering. Verschillende verzekeringen kunnen helpen bij de hoge uitvaartkosten of het verlies van inkomen.

Nabestaanden hebben het in ieder geval al moeilijk genoeg zonder dat ze met de gebakken peren zitten omdat zaken niet goed geregeld zijn. Regel deze dingen daarom tijdens je leven, zodat je nabestaanden in plaats van het oplossen van problemen kunnen leren omgaan met het verlies.

Iedereen die in Nederland woont of werkt is verzekerd volgens de Algemene nabestaandenwet. Deze wet zorgt ervoor dat (ex)partners recht kunnen hebben op een tegemoetkoming via de nabestaandenuitkering, en minderjarige kinderen van wie de ouders komen te overlijden via de wezenuitkering. Maar lang niet iedereen komt in aanmerking voor een vergoeding.

Het recente rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau legt  de focus darom op de eigen verantwoordelijkheid van burgers voor het inkomen van nabestaanden. Hun onderzoek wijst uit dat bijna 60% van de Nederlanders vindt dat een gezin zichzelf moet voorbereiden op een overlijden van de kostwinner met bijvoorbeeld een levensverzekering. Verschillende verzekeringen kunnen helpen bij de hoge uitvaartkosten of het verlies van inkomen.

Nabestaanden hebben het in ieder geval al moeilijk genoeg zonder dat ze met de gebakken peren zitten omdat zaken niet goed geregeld zijn. Regel deze dingen daarom tijdens je leven, zodat je nabestaanden in plaats van het oplossen van problemen kunnen leren omgaan met het verlies.

Auteur: redactie van Gezondheidsplein

Bronnen: Donorregister, Rijksoverheid (m.b.t. donorregistratie en Algemene nabestaandenwet), Transplantatiestichting

.
- Advertentie -
- Advertentie -