Gezondheidsplein is een informatieve website over gezondheid. De gezondheidsinformatie op deze website staat los van eventueel getoonde advertenties.

Voorwaarden

  1. Bij het bezoeken en gebruiken van deze website gaat u akkoord met de onderstaande bepalingen en voorwaarden.
  2. Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door printouts, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
  3. Alle informatie op de website is bedoeld voor gebruik binnen Nederland. Buiten Nederland kunnen er andere regels van toepassing zijn.
  4. Deze voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Eventuele geschillen die voortvloeien uit de gebruiksvoorwaarden of de geldigheid daarvan, worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Haarlem.
.
- Advertentie -
- Advertentie -