Gezondheidsplein is een informatieve website over gezondheid. De gezondheidsinformatie op deze website staat los van eventueel getoonde advertenties.

Minder rokende en drinkende Nederlanders, meer overgewicht en obesitas

maandag 15 juni 2020

Minder rokende en drinkende Nederlanders, meer overgewicht en obesitas

Uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2018 van het CBS blijkt dat de doelen voor 2040 uit het Nationaal Preventieakkoord nog lang niet zijn gehaald. Het aantal rokers, overmatige drinkers en Nederlanders met overgewicht of obesitas blijkt nog te hoog te zijn. Het aantal Nederlanders dat rookt en overmatig drinkt is wel afgenomen sinds 2014.

De Rijksoverheid streeft er naar dat in 2040 nog slechts 5% van de volwassenen rookt en dat dat geen enkel kind meer rookt of zal gaan roken. In 2018 rookte nog 22,4% van de Nederlandse bevolking. Dit is een kleine afname sinds 2014 toen nog 25,7% van de volwassenen rookte.

Overmatige en zware drinkers

Er is ook een kleine afname te zien in het aantal overmatige drinkers. Het aantal zware drinkers bleef gelijk. Hierbij worden de volgende definities aangehouden:

  • Overmatige drinker: persoon die meer dan veertien glazen per week (voor vrouwen) en 21 (voor mannen) glazen alcohol drinken.
  • Zware drinker: persoon die minstens één keer per week ten minste vier (voor vrouwen) en zes (voor mannen) glazen alcohol op één dag drinken.

Het aantal overmatige drinkers daalde van 9,9% in 2014 naar 8,2% in 2018. Het aantal zware drinkers bleef rond de 9%. De doelstelling in het Nationaal Preventieakkoord is een daling van het aantal overmatige en zware drinkers naar maximaal 5% van de Nederlandse volwassenen in 2040.

Overgewicht en obesitas

Overgewicht en obesitas vormt een steeds groter gevaar voor de gezondheid van Nederlanders. In 2017 had 48,7% van de volwassen Nederlanders overgewicht en dit steeg in 2018 tot 50,2%. Ook het aantal Nederlanders met obesitas steeg afgelopen jaar van 13,9% in 2017 naar 15% in 2018. 

Doel Nationale Preventieakkoord

Het doel van het Nationale Preventieakkoord is het aanmoedigen van gezonde keuzes, waardoor mensen minder vaak ziek worden en het goede voorbeeld geven aan kinderen. Obesitas en overgewicht verhogen de kans op vele aandoeningen: zoals hart- en vaatziekten, gewrichtsklachten, slaapstoornissen, hoge bloeddruk en meer. Lees meer over de risico’s van overgewicht en obesitas. 

Ook overmatig alcoholgebruik kan verschillende nadelige gevolgen hebben op de werking van de organen. Roken verhoogd de kans op long- en keelkanker, hart- en vaatziekten en COPD. Lees meer over risico’s van roken.

Bronnen: CBS, NOS, Gezondheidsplein

.
- Advertentie -
- Advertentie -