Gezondheidsplein is een informatieve website over gezondheid. De gezondheidsinformatie op deze website staat los van eventueel getoonde advertenties.

Helft van de hart- en vaatpatiënten heeft angstklachten

dinsdag 23 juni 2020 | Bron: Harteraad

Uit onderzoek door het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en Harteraad blijkt dat 48% van de hart- en vaatpatiënten last heeft van angstklachten. In totaal deden 830 patiënten mee aan het onderzoek dat in de eerste helft van mei is uitgevoerd.

Depressie en angst

Een hart- of vaataandoening heeft veel invloed op je leven. Je kunt last krijgen van mentale problemen, zoals depressie en angst, omdat je toekomst onzeker kan zijn. De vragen ‘Slaat de behandeling wel aan?’ en ‘Kan ik weer opnieuw een hartinfarct krijgen?’ kunnen dagelijks in je opkomen. Ongeveer één op de vijf hart- en vaatpatiënten heeft dan ook te maken met een depressie. Dit is twee tot drie keer vaker dan in de algemene bevolking.

In deze tijden kun je extra kwetsbaar zijn voor mentale problemen. Grote kans dat je dagelijks leven is verstoord. Je blijft binnen, werkt thuis en hebt minder sociale contacten. Je kunt bijvoorbeeld angst hebben om besmet te raken met het virus en je kunt je eenzaam voelen.

Onderzoek naar mentale gezondheid

Deelnemers aan het onderzoek werden gevraagd om vijf stellingen over hun mentale welbevinden gedurende de afgelopen twee weken te beoordelen, bijvoorbeeld ‘ik voelde mij rustig en ontspannen’ en ‘mijn dagelijkse leven was gevuld met dingen die me interesseren’. 

Bij 37% van de patiënten levert hun score een verdenking op van een sombere stemming of een verminderde mentale gezondheid. Mensen die alleen wonen scoorden daarbij aanzienlijk slechter dan mensen die samenwonen met een partner.

Risicogroep

De deelnemers aan het onderzoek gaven aan last te hebben van angst (48%), stress (39%), en slaapproblemen (20%) als gevolg van de crisis. Ongeveer tweederde (64%) van de deelnemers vond het eng om in de buurt van anderen te komen, een kwart (27%) om naar de supermarkt te gaan en 11% durfde helemaal niet naar buiten. Deelnemers aan het onderzoek zijn zich er zeer bewust van dat zij in een risicogroep vallen. Patiënten schatten hun risico op ernstige complicaties als gevolg van een virusinfectie hoog in. Ruim een kwart (27%) van de deelnemers verwacht een infectie zelfs niet te overleven. 

Kwaliteit van leven

Harteraad en het LUMC roepen zorgverleners op dat het juist nu van belang is psychosociale problemen bij mensen met hart- en vaataandoeningen op tijd te voorkomen, herkennen en te behandelen. Het heeft een grote impact op je kwaliteit van leven, het volhouden van een behandeling en daarmee je fysieke gezondheid. Ook is het van belang dat er meer openheid en bekendheid van angstklachten komt bij zowel hart- en vaatpatiënten als naasten. 

.
- Advertentie -
- Advertentie -