Gezondheidsplein is een informatieve website over gezondheid. De gezondheidsinformatie op deze website staat los van eventueel getoonde advertenties.

'Permanente hersenschade door alcohol in puberteit'

dinsdag 25 februari 2014 | Bron: Artsennet

Het gebruik van alcohol in de puberteit kan blijvende schade toebrengen aan hersenprocessen en dan vooral aan het ruimtelijk geheugen. Dat komt naar voren uit proefdieronderzoek van promovendus Jelte Wouda.

In zijn experiment liet Wouda puberratten alcohol nuttigen. Vervolgens bekeek hij hun gedrag op volwassen leeftijd en vergeleek dit met ratten die geen alchol hadden gekregen. Het bleek dat de ratten die eerder alcohol hadden gekregen, ook op volwassen leeftijd meer dronken. Ook bleef hun ruimtelijk geheugen sterk achter in vergelijking met de andere ratten. Opmerkelijk is dat de veranderingen niet optraden in dieren die na de pubertijd werden blootgesteld aan alcohol. De pubertijd blijkt een unieke ontwikkelingsfase waarin alcohol specifieke schade kan toebrengen.

Medicijn tegen alcoholisme

In zijn onderzoek keek Wouda ook naar de effecten van het antirookmedicijn varenicline. Dit bleek ook effectief bij het behandelen van een alcoholverslaving. Het middel vermindert de alcoholinname en de terugval in verslaving bij de ratten. Ook de effecten van het medicijn propranolol werden onder de loep genomen. Het bleek dat de dieren die dit middel kregen, minder op zoek waren naar alcohol. 

.
- Advertentie -
- Advertentie -