Gezondheidsplein is een informatieve website over gezondheid. De gezondheidsinformatie op deze website staat los van eventueel getoonde advertenties.

Circa één jaar later, hoe gaat het nu met het sportakkoord?

dinsdag 18 juni 2019

sporten voor iedereen

Op 29 juni 2018 heeft minister Bruins, minister voor Medische zorg en Sport, het eerste “sportakkoord” getekend. Bijna één jaar later zijn 155 van de 355 gemeenten in Nederland in actie gekomen om een lokaal sportakkoord tot stand te brengen. Dit betekent dat er voor 200 gemeenten in Nederland nog ruimte voor verbetering is.

Over het sportakkoord

Ruim 9,4 miljoen Nederlanders sporten elke week. Het doel van het sportakkoord is dat élke Nederlander een leven lang plezier kan beleven aan sporten en bewegen. Belemmeringen vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond of sociale positie mogen hierbij niet in de weg staan. Ongehinderd, in een veilige, gezonde omgeving sporten, een leven lang. Om dit te realiseren is een duurzame sportinfrastructuur nodig.

Hoe wordt dit doel behaald?

Om dit voor elkaar te krijgen worden verschillende partijen, zoals vertegenwoordigers van sport, het bedrijfsleven, gemeenten en maatschappelijke organisaties gevraagd een plan te maken om de organisatie en financiën van de sport toekomstbestendig te maken. Dit plan richt zich op zes thema’s: fan, vrijwilliger, professional in de sport, topsporters of juist die persoon (jong of oud) die nog helemaal niet met sport en bewegen bezig is.

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) investeert circa €410 miljoen per jaar in sport gedurende de looptijd van dit sportakkoord tot 2021. Hoewel het ministerie van VWS enthousiast is over de 155 gemeenten die werken aan een lokaal sportakkoord, ligt er voor 200 gemeenten nog een kans om bij te dragen om het doel in 2021 te halen.

Bronnen: Ministerie VWS, het sportakkoord, sport op de kaart

.
- Advertentie -
- Advertentie -