Gezondheidsplein is een informatieve website over gezondheid. De gezondheidsinformatie op deze website staat los van eventueel getoonde advertenties.

Aanleren zelfcontrole belangrijk bij agressieve kinderen

dinsdag 25 februari 2014 | Bron: Psycholoog.net

In de maatschappij wordt vooral gepleit voor 'externe controle': meer blauw op straat, handhaving van de regels met steeds strengere straffen. Misschien is het beter meer aandacht te richten op de 'interne controle' of zelfcontrole, die het beste in de jonge jaren wordt geleerd. Het aanleren van zelfcontrole is voor kinderen een belangrijke ontwikkelingstaak. Als kinderen er niet in slagen deze taak onder de knie te krijgen, ontwikkelen zij depressieve klachten of gedragsproblemen.

Daarom heeft Teun van Manen een groepsbehandeling ontwikkeld voor kinderen bij wie het schort aan zelfcontrole. Met zijn klinische, gecontroleerde onderzoek toont hij de effectiviteit van de sociaal-cognitieve groepsbehandeling 'Zelfcontrole' voor agressieve kinderen. Daarmee leren agressieve kinderen om controle te krijgen over hun gevoelens, gedachten en gedrag. In een veilige omgeving oefenen ze samen met nieuw geleerde vaardigheden, bijvoorbeeld via rollenspel. Er is aandacht voor luisteren naar de ander, op je beurt wachten, aandacht voor jezelf vragen en aandacht aan anderen geven. Ook leren delen en communicatieregels toepassen komen aan bod.

.
- Advertentie -
- Advertentie -