Gezondheidsplein is een informatieve website over gezondheid. De gezondheidsinformatie op deze website staat los van eventueel getoonde advertenties.

Euthanasie bij demente patiënten

donderdag 19 december 2019 | Bron: www.ad.nl

Op 17 december heeft de procureur-generaal van de Hoge Raad het advies gegeven dat euthanasie op dementerende patiënten is toegestaan. De patiënt dient hiervoor een geldig verzoek in te dienen op het moment dat hij of zij nog wilsbekwaam is.

Rechtszaak in 2016

In 2016 werd een arts veroordeeld voor het doden van een 74-jarige dementerende vrouw. De 74-jarige vrouw wist niet dat euthanasie bij haar werd toegepast. De vrouw had in 2012 een wilsverklaring geschreven waarin stond dat ze, wanneer ze naar een verpleeghuis zou moeten, euthanasie wilde laten toepassen. Op het moment dat de euthanasie bij de 74- jarige dementerende vrouw werd toegepast, was ze niet wilsbekwaam. Ze kende geen verleden en geen toekomst meer. Ook kon ze geen betekenis meer geven aan woorden zoals ‘dood’ en ‘dementie’. Er was geen bewust besef meer.

Duidelijkheid

Voor het toepassen van euthanasie bij wilsonbekwame patiënten was veel onduidelijkheid. De uitspraak van de procureur-generaal Jos Silvis van de Hoge Raad betreft de vraag of een verificatie van een doodswens door middel van euthanasie bij diep dementerende ouderen per se nodig is. “Als een arts tot de conclusie komt dat dit zinloos is en onnodig belastend voor de patiënt, moet dit medisch-professionele oordeel in beginsel worden gerespecteerd door de rechter.” Het is nu mogelijk voor de artsenfederatie KNMG om aan een nieuwe visie te werken. Deze wordt in de loop van 2020 verwacht.

.
- Advertentie -
- Advertentie -