Gezondheidsplein is een informatieve website over gezondheid. De gezondheidsinformatie op deze website staat los van eventueel getoonde advertenties.

Aantal meldingen van ernstige pneumokokkeninfecties afgenomen

dinsdag 07 mei 2019

Aantal meldingen van ernstige pneumokokkeninfectie afgenomen

Het aantal gevallen van ernstige pneumokokkeninfecties is sinds de introductie van de pneumokkokkenvaccinatie in 2006 sterk gedaald. Van 1772 meldingen in 2004 naar 264 meldingen van ernstige pneumokokkeninfecties in 2017. Vijftien procent van de mensen met een ernstige pneumokokkeninfectie overlijdt.

De Gezondheidsraad geeft hierop, in een brief naar de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het advies om de pneumokokkenvaccinatie bij ouderen met de leeftijd tussen de zestig en vijfenzeventig als essentiële zorg voor het collectieve belang te beschouwen.

Door het pneumokokkenvaccin voor ouderen boven de zestig op te nemen in het rijksvaccinatieprogramma kan een aanzienlijk aantal ziekenhuisopnames en sterftegevallen worden voorkomen.

Waarom vaccineren?

Alleen vaccineren van risicogroepen en mensen met een verstoorde afweer leidt onvoldoende tot bescherming van ouderen in de bevolking en biedt geen indirecte groepsbescherming.

“Vaccinatie geeft geen garantie tegen de ziekte door pneumokokken, maar het voorkomt 37% van de gevallen van invasieve pneumokokkenziekten en 7,5% van de longontstekingen veroorzaakt door de drieëntwintig typen bacteriën die in het vaccin zitten”, schrijft de Gezondheidsraad aan de staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

Hoewel de vaccinatie tegen pneumokokken geen volledige bescherming biedt, ziet de Gezondheidsraad in dat het nut van de vaccinatie opweegt tegen de risico’s. De gemelde bijwerkingen zijn vrijwel uitsluitend mild en kortdurend.

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport staat positief tegenover het advies en beslist medio 2019 of hij dit advies overneemt en hoe dit zal worden uitgevoerd.

Bronnen: GezondheidsraadVolksgezondheid en zorg

.
- Advertentie -
- Advertentie -