Gezondheidsplein is een informatieve website over gezondheid. De gezondheidsinformatie op deze website staat los van eventueel getoonde advertenties.

Symptomen van ADHD

Drie typen ADHD

Over het algemeen kun je ADHD onderverdelen in drie typen:

 • Het niet-oplettende type. Dit type is in feite geen ADHD maar ADD, omdat kenmerken als impulsiviteit en hyperactiviteit ontbreken. 
 • Het hyperactieve type. Hierbij staan hyperactiviteit en impulsiviteit op de voorgrond. 
 • Het niet-oplettende en hyperactieve type. Bij dit gecombineerde type spelen zowel hyperactiviteit als aandacht- en concentratieproblemen een belangrijke rol. 

Over het algemeen kun je ADHD onderverdelen in drie typen:

 • Het niet-oplettende type. Dit type is in feite geen ADHD maar ADD, omdat kenmerken als impulsiviteit en hyperactiviteit ontbreken. 
 • Het hyperactieve type. Hierbij staan hyperactiviteit en impulsiviteit op de voorgrond. 
 • Het niet-oplettende en hyperactieve type. Bij dit gecombineerde type spelen zowel hyperactiviteit als aandacht- en concentratieproblemen een belangrijke rol. 

Drie groepen symptomen ADHD

Symptomen van ADHD zijn onder te verdelen in drie groepen

 • Aandachts- en concentratiestoornissen
 • Hyperactiviteit
 • Impulsiviteit

Bij de bespreking van de problemen zal vooral op de problemen bij kinderen worden gefocust. 

Aandachts- en concentratieproblemen

Kinderen met ADHD of ADD vinden het vaak lastig om hun aandacht (blijvend) op een taak te richten en zich niet te laten afleiden. Dit kan ontstaan doordat kinderen met ADHD minder goed in staat zijn om ‘onbelangrijke’ omgevingsprikkels te negeren. Als ouders tegen ze praten horen ze niet alleen wat de ouder zegt, maar ook bijvoorbeeld de radio, de hond die aan het eten is, de pannen die staan te sissen op het fornuis. Dit heeft vaak tot gevolg dat kinderen met ADHD op school minder goed presteren dan hun leeftijdsgenootjes. 

Opvallend is dat kinderen met ADHD zich bij sommige activiteiten juist wel heel goed kunnen concentreren, maar dit kan alleen als ze iets verschrikkelijk leuk of interessant vinden, zoals een bepaald computerspel. Dit wordt een hyperfocus genoemd. In andere gevallen kost het veel meer energie om de aandacht erbij te houden. 

Hyperactiviteit

Hyperactiviteit uit zich vooral bij jonge kinderen. Ze kunnen niet stilzitten en zijn voortdurend in beweging. Naarmate kinderen ouder worden, wordt de hyperactiviteit over het algemeen ook minder. Kinderen die geen drukte laten zien naar de buitenwereld, hebben wel vaak veel drukte in hun hoofd. 

Impulsiviteit

Kinderen met ADHD kunnen erg impulsief zijn. De remfunctie en innerlijke controle die kinderen over het algemeen hebben ontbreekt bij kinderen met ADHD. De handeling is al uitgevoerd voordat er over nagedacht is.

Uitingen van symptomen van ADHD bij kinderen

De eerste symptomen van ADHD zullen zich uiten bij kinderen. Deze kun je herkennen aan de volgende kenmerken: 

 • Moeilijk kunnen stilzitten
 • Snel afgeleid zijn
 • Moeilijk op hun beurt kunnen wachten
 • Van de ene activiteit naar de andere hollen en niet rustig kunnen spelen
 • Overdreven veel praten
 • Niet luisteren naar wat anderen zeggen en anderen in de rede vallen
 • Zich vaak in gevaarlijke situaties storten
 • Moeilijk instructies op kunnen volgen
 • Anders reageren op straf en beloning dan andere kinderen
 • Veel dingen kwijtraken
 • Moeite hebben om blijvend ergens hun aandacht op te richten
 • Zichzelf moeilijk onder controle kunnen houden 

Kinderen die overwegend onoplettend zijn, maar niet hyperactief (ADD) zijn juist vaak dromerig, passief en teruggetrokken. 

De kracht van ADHD

Kinderen met ADHD worden vaak gestigmatiseerd als lastig of druk. Het zit in onze natuur om afwijkend of ander gedrag te benoemen, terwijl er ook veel sterke punten te benoemen zijn. Krachtige eigenschappen van kinderen met ADHD zijn:

 • Enthousiasme
 • Fanatiek in sport en beweging
 • Hyperfocus bij interessante dingen
 • Spontaniteit
 • Humoristisch
 • Zorgzaam
 • Ondernemend, initiatiefrijk
 • Fantasierijk
 • Sterk rechtvaardigheidsgevoel
 • Duidelijk en direct in de communicatie

Uitingen van symptomen van ADHD bij volwassenen

Volwassenen met ADHD hebben met name problemen met concentratie, planning en organisatie. De hyperactiviteit kan minder duidelijk aanwezig zijn bij volwassenen of kan zich op een andere manier uiten. Het uit zich dan als onrust in het hoofd, overmatig sporten of slecht slapen

Typische symptomen van volwassenen met ADHD zijn: 

 • Te laat komen
 • Druk praten 
 • Eigenwijsheid
 • Chaotisch en rusteloos gedrag 
 • Moeite met autoriteit 
 • Vaak wisselen van baan 
 • Snel gefrustreerd zijn

Symptomen van ADHD zijn onder te verdelen in drie groepen

 • Aandachts- en concentratiestoornissen
 • Hyperactiviteit
 • Impulsiviteit

Bij de bespreking van de problemen zal vooral op de problemen bij kinderen worden gefocust. 

Aandachts- en concentratieproblemen

Kinderen met ADHD of ADD vinden het vaak lastig om hun aandacht (blijvend) op een taak te richten en zich niet te laten afleiden. Dit kan ontstaan doordat kinderen met ADHD minder goed in staat zijn om ‘onbelangrijke’ omgevingsprikkels te negeren. Als ouders tegen ze praten horen ze niet alleen wat de ouder zegt, maar ook bijvoorbeeld de radio, de hond die aan het eten is, de pannen die staan te sissen op het fornuis. Dit heeft vaak tot gevolg dat kinderen met ADHD op school minder goed presteren dan hun leeftijdsgenootjes. 

Opvallend is dat kinderen met ADHD zich bij sommige activiteiten juist wel heel goed kunnen concentreren, maar dit kan alleen als ze iets verschrikkelijk leuk of interessant vinden, zoals een bepaald computerspel. Dit wordt een hyperfocus genoemd. In andere gevallen kost het veel meer energie om de aandacht erbij te houden. 

Hyperactiviteit

Hyperactiviteit uit zich vooral bij jonge kinderen. Ze kunnen niet stilzitten en zijn voortdurend in beweging. Naarmate kinderen ouder worden, wordt de hyperactiviteit over het algemeen ook minder. Kinderen die geen drukte laten zien naar de buitenwereld, hebben wel vaak veel drukte in hun hoofd. 

Impulsiviteit

Kinderen met ADHD kunnen erg impulsief zijn. De remfunctie en innerlijke controle die kinderen over het algemeen hebben ontbreekt bij kinderen met ADHD. De handeling is al uitgevoerd voordat er over nagedacht is.

Uitingen van symptomen van ADHD bij kinderen

De eerste symptomen van ADHD zullen zich uiten bij kinderen. Deze kun je herkennen aan de volgende kenmerken: 

 • Moeilijk kunnen stilzitten
 • Snel afgeleid zijn
 • Moeilijk op hun beurt kunnen wachten
 • Van de ene activiteit naar de andere hollen en niet rustig kunnen spelen
 • Overdreven veel praten
 • Niet luisteren naar wat anderen zeggen en anderen in de rede vallen
 • Zich vaak in gevaarlijke situaties storten
 • Moeilijk instructies op kunnen volgen
 • Anders reageren op straf en beloning dan andere kinderen
 • Veel dingen kwijtraken
 • Moeite hebben om blijvend ergens hun aandacht op te richten
 • Zichzelf moeilijk onder controle kunnen houden 

Kinderen die overwegend onoplettend zijn, maar niet hyperactief (ADD) zijn juist vaak dromerig, passief en teruggetrokken. 

De kracht van ADHD

Kinderen met ADHD worden vaak gestigmatiseerd als lastig of druk. Het zit in onze natuur om afwijkend of ander gedrag te benoemen, terwijl er ook veel sterke punten te benoemen zijn. Krachtige eigenschappen van kinderen met ADHD zijn:

 • Enthousiasme
 • Fanatiek in sport en beweging
 • Hyperfocus bij interessante dingen
 • Spontaniteit
 • Humoristisch
 • Zorgzaam
 • Ondernemend, initiatiefrijk
 • Fantasierijk
 • Sterk rechtvaardigheidsgevoel
 • Duidelijk en direct in de communicatie

Uitingen van symptomen van ADHD bij volwassenen

Volwassenen met ADHD hebben met name problemen met concentratie, planning en organisatie. De hyperactiviteit kan minder duidelijk aanwezig zijn bij volwassenen of kan zich op een andere manier uiten. Het uit zich dan als onrust in het hoofd, overmatig sporten of slecht slapen

Typische symptomen van volwassenen met ADHD zijn: 

 • Te laat komen
 • Druk praten 
 • Eigenwijsheid
 • Chaotisch en rusteloos gedrag 
 • Moeite met autoriteit 
 • Vaak wisselen van baan 
 • Snel gefrustreerd zijn

Bronnen

Deze informatie is gebaseerd op de volgende bronnen: 

Deze informatie is gebaseerd op de volgende bronnen: 

Check hieronder of jij symptomen van ADHD hebt

Geef per symptoom met ja en nee aan of je er last van hebt en kom erachter of je adhd hebt. Let op: deze symptomenchecker is slechts een indicatie, aan de uitkomsten kunnen geen rechten worden ontleend. Bij klachten adviseren wij je een arts te raadplegen.

Geef per symptoom met ja en nee aan of je er last van hebt en kom erachter of je adhd hebt. Let op: deze symptomenchecker is slechts een indicatie, aan de uitkomsten kunnen geen rechten worden ontleend. Bij klachten adviseren wij je een arts te raadplegen.

(Abrupte) gedragsveranderingen?

Ja

Nee

Vertoon je symptomen van adhd

Heb je de vragen in de symptomenchecker één of meerdere keren met 'Ja' beantwoord? Kijk dan bij Uitleg voor meer informatie over adhd.

Pagina laatst aangepast op 08-12-2020

.
- Advertentie -
- Advertentie -