Gezondheidsplein is een informatieve website over gezondheid. De gezondheidsinformatie op deze website staat los van eventueel getoonde advertenties.

Beweegklachten bij schildklierpatiënten- onderzoek naar een betere behandeling

Een veel voorkomend probleem bij sporters met behandelde hypothyreoïdie zijn de blijvende beweegklachten, zoals extreme vermoeidheid en zware spierpijn. Hormoonvervangende medicatie zou deze klachten moeten verminderen. Maar ook tijdens behandeling blijft een significant aantal mensen ernstige beweegklachten houden. Reden voor onderzoekster Jeannette Lankhaar van het UMC Utrecht om te kijken naar fysieke mogelijkheden in plaats van beperkingen bij hypothyreoïdie. Gezondheidsplein selecteerde drie prangende vragen over dit onderzoek. 

Jeannette LankhaarWat is het belang van het onderzoek naar beweegklachten bij een verminderde schildklierwerking? 

"Sporten en bewegen zijn ontzettend belangrijk voor de kwaliteit van leven. En omdat sporten en bewegen niet vanzelf gaan bij behandelde schildklierpatiënten, moet de oorzaak nader worden onderzocht", aldus Lankhaar in het magazine 'Klaar voor de start' van Schildklier Organisaties Nederland (SON). In het onderzoek van Lankhaar wordt er specifiek ingezoomd op patiënten met hypothyreoïdie die ondanks een behandeling met hormoonvervangende medicatie toch beweegklachten houden. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een slecht herstel na inspanning, een wisselend prestatieniveau of zware spierpijn.  Aanhoudende beweegklachten leiden bij veel patiënten tot bewegingsarmoede, afname van de fysieke fitheid en verminderde kwaliteit van leven.  

Door welke beperkingen worden de beweegklachten veroorzaakt?  

Op basis van literatuuronderzoek heeft Lankhaar de beweegklachten weten terug te voeren tot beperkingen in onder andere het hart- en bloedvatenstelsel, ademhaling en stofwisseling in spiercellen. In het magazine beschrijft ze duidelijke voorbeelden: ‘Denk aan een verminderde pompfunctie van het hart tijdens inspanning, een verminderde kracht van de ademspieren, een verschuiving van de snelle (voor krachtsontwikkeling) naar de langzame (voor uithoudingsvermogen) spiervezels en een snellere verzuring tijdens fysieke inspanning’.  

Zijn de beweegklachten te herstellen?

Algemeen wordt aangenomen dat de beweegklachten zullen herstellen tijdens het gebruik van hormoonvervangende medicatie. Het literatuuronderzoek van Lankhaar laat echter zien dat dit lang niet altijd het geval is. De onderzoeksvraag die Lankhaar wil beantwoorden is of gedoseerde sport en een actieve leefstijl een positieve invloed heeft op de fysieke fitheid van goed ingestelde hypothyreoïdie patiënten met beweegklachten. De resultaten van het onderzoeksprogramma zullen uiteindelijk worden vertaald in aanbevelingen en toepassing in de dagelijkse praktijk.

Gezondheidsplein zal je op deze pagina op de hoogte houden van de ontwikkelingen. 
Bron: magazine ‘Klaar voor de start’ van SON.

.
- Advertentie -
- Advertentie -