Gezondheidsplein is een informatieve website over gezondheid. De gezondheidsinformatie op deze website staat los van eventueel getoonde advertenties.

Mentorschap

3.8 uit 5 - 4 beoordelingen
Beoordeling icoon0 mensen vonden deze informatie nuttig

Wat is mentorschap?

Bij mentorschap is een mentor de wettelijke vertegenwoordiger en belangenbehartiger van zijn cliënt. Wanneer de cliënt dat zelf niet kan, is de mentor bevoegd te beslissen over zijn verzorging en begeleiding. Daarnaast is een mentor adviseur en vertrouwenspersoon voor alle andere persoonlijke zaken. Bij mentorschap zijn de wensen en behoeften, normen en waarden van de cliënt de leidraad. Op die manier helpt de mentor de cliënt de regie over zijn leven te houden.

De mentor is wettelijk benoemd om:

 • zijn cliënt te adviseren over zijn persoonlijke belangen
 • namens zijn cliënt besluiten te nemen als hij dat zelf niet kan

De vereniging Mentorschap Nederland maakt mentorschap mogelijk voor iedere persoon die door zijn ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kan opkomen.

Taken en bevoegdheden van de mentor

Kwaliteit en professionaliteit zijn belangrijk tijdens het mentorschap. Daarom hebben mentoren veel contact met hun cliënt. Tijdens het mentorschap kunnen mentor en cliënt bijvoorbeeld samen koffiedrinken en over onderwerpen praten die hen allebei bezighouden. Ieder koppel vult dat op eigen wijze in. Centraal in het mentorschap staat de bevoegdheid die de mentor heeft om voor zijn cliënt op te komen.

Regionale stichtingen van Mentorschap Nederland begeleiden hun mentoren. Daarnaast volgen zij continu trainingen om hun kennis actueel te houden. Om de kwaliteit te waarborgen hebben alle mentoren van Mentorschap Nederland een gedragscode ondertekend en zijn hun taken en bevoegdheden duidelijk omschreven.

Een mentor is niet bevoegd te beslissen over financiële zaken. Hiervoor kun je een bewindvoerder of financieel vertegenwoordiger bij de rechtbank aanvragen. Een cliënt kan zowel een bewindvoerder als mentor hebben.

Taken tijdens mentorschap

 • Belangenbehartiging Een mentor helpt een persoon die vanwege geestelijke of lichamelijke aandoeningen niet goed zelfstandig zijn belangen kan afwegen en/of uiten. Het gaat hierbij om belangen van niet-materiële aard.
 • Advisering Een mentor adviseert en steunt de cliënt bij het nemen en naar buiten brengen van beslissingen.
 • Vertegenwoordiging Een mentor treedt op als vertegenwoordiger van de cliënt met betrekking tot diens verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding
 • Opbouw en behoud van vertrouwen Om de hierboven genoemde taken goed uit te oefenen is gewenst dat een mentor zo veel als mogelijk een vertrouwenspersoon wordt voor de cliënt. Daarom bezoekt de mentor de cliënt regelmatig.

Bevoegdheden tijdens mentorschap

 • De mentor is wettelijk bevoegd om de cliënt te vertegenwoordigen in diens verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.
 • De mentor is bevoegd om de cliënt toestemming te geven om zelf te beslissen over zijn verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. NB: In situaties dat een behandelend arts de cliënt wilsbekwaam acht, kan de cliënt zelf beslissen. Maar anders heeft de cliënt daarvoor de toestemming nodig van de mentor.

Voor wie is mentorschap en mentorschap aanvragen

Mentorschap is bedoeld voor mensen die niet goed voor zichzelf kunnen opkomen en geen familie of anderen hebben om op terug te vallen. Het gaat om meerderjarige mensen die door hun ziekte of beperking in bepaalde situaties moeite hebben met het begrijpen van informatie en het nemen van beslissingen. Voor hen is het ingewikkeld de regie te houden wanneer het gaat over hun verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling. Een mentor helpt hen daarbij.

Vaak gaat het om mensen met een verstandelijke beperking, dementie of iemand met een psychische beperking. Ook wanneer je denkt dat in de toekomst mentorschap nodig is, kun je mentorschap aanvragen. Voor iedere volwassen persoon die (tijdelijk) ondersteuning nodig heeft, kun je Mentorschap Nederland inschakelen voor het vinden van een passende mentor.

Bij mentorschap is een mentor de wettelijke vertegenwoordiger en belangenbehartiger van zijn cliënt. Wanneer de cliënt dat zelf niet kan, is de mentor bevoegd te beslissen over zijn verzorging en begeleiding. Daarnaast is een mentor adviseur en vertrouwenspersoon voor alle andere persoonlijke zaken. Bij mentorschap zijn de wensen en behoeften, normen en waarden van de cliënt de leidraad. Op die manier helpt de mentor de cliënt de regie over zijn leven te houden.

De mentor is wettelijk benoemd om:

 • zijn cliënt te adviseren over zijn persoonlijke belangen
 • namens zijn cliënt besluiten te nemen als hij dat zelf niet kan

De vereniging Mentorschap Nederland maakt mentorschap mogelijk voor iedere persoon die door zijn ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kan opkomen.

Taken en bevoegdheden van de mentor

Kwaliteit en professionaliteit zijn belangrijk tijdens het mentorschap. Daarom hebben mentoren veel contact met hun cliënt. Tijdens het mentorschap kunnen mentor en cliënt bijvoorbeeld samen koffiedrinken en over onderwerpen praten die hen allebei bezighouden. Ieder koppel vult dat op eigen wijze in. Centraal in het mentorschap staat de bevoegdheid die de mentor heeft om voor zijn cliënt op te komen.

Regionale stichtingen van Mentorschap Nederland begeleiden hun mentoren. Daarnaast volgen zij continu trainingen om hun kennis actueel te houden. Om de kwaliteit te waarborgen hebben alle mentoren van Mentorschap Nederland een gedragscode ondertekend en zijn hun taken en bevoegdheden duidelijk omschreven.

Een mentor is niet bevoegd te beslissen over financiële zaken. Hiervoor kun je een bewindvoerder of financieel vertegenwoordiger bij de rechtbank aanvragen. Een cliënt kan zowel een bewindvoerder als mentor hebben.

Taken tijdens mentorschap

 • Belangenbehartiging Een mentor helpt een persoon die vanwege geestelijke of lichamelijke aandoeningen niet goed zelfstandig zijn belangen kan afwegen en/of uiten. Het gaat hierbij om belangen van niet-materiële aard.
 • Advisering Een mentor adviseert en steunt de cliënt bij het nemen en naar buiten brengen van beslissingen.
 • Vertegenwoordiging Een mentor treedt op als vertegenwoordiger van de cliënt met betrekking tot diens verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding
 • Opbouw en behoud van vertrouwen Om de hierboven genoemde taken goed uit te oefenen is gewenst dat een mentor zo veel als mogelijk een vertrouwenspersoon wordt voor de cliënt. Daarom bezoekt de mentor de cliënt regelmatig.

Bevoegdheden tijdens mentorschap

 • De mentor is wettelijk bevoegd om de cliënt te vertegenwoordigen in diens verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.
 • De mentor is bevoegd om de cliënt toestemming te geven om zelf te beslissen over zijn verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. NB: In situaties dat een behandelend arts de cliënt wilsbekwaam acht, kan de cliënt zelf beslissen. Maar anders heeft de cliënt daarvoor de toestemming nodig van de mentor.

Voor wie is mentorschap en mentorschap aanvragen

Mentorschap is bedoeld voor mensen die niet goed voor zichzelf kunnen opkomen en geen familie of anderen hebben om op terug te vallen. Het gaat om meerderjarige mensen die door hun ziekte of beperking in bepaalde situaties moeite hebben met het begrijpen van informatie en het nemen van beslissingen. Voor hen is het ingewikkeld de regie te houden wanneer het gaat over hun verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling. Een mentor helpt hen daarbij.

Vaak gaat het om mensen met een verstandelijke beperking, dementie of iemand met een psychische beperking. Ook wanneer je denkt dat in de toekomst mentorschap nodig is, kun je mentorschap aanvragen. Voor iedere volwassen persoon die (tijdelijk) ondersteuning nodig heeft, kun je Mentorschap Nederland inschakelen voor het vinden van een passende mentor.

- Advertentie -

Vond je deze informatie nuttig?

3.8 uit 5 - 4 beoordelingen

Heeft deze informatie jou geholpen?

Pagina laatst aangepast op 29-04-2020

.
- Advertentie -
- Advertentie -