Gezondheidsplein is een informatieve website over gezondheid. De gezondheidsinformatie op deze website staat los van eventueel getoonde advertenties.

Hoe zit het met de vergoeding van dyslexie?

3 uit 5 - 2 beoordelingen
Beoordeling icoon1 mensen vonden deze informatie nuttig

De afgelopen jaren veranderde de vergoedingen van dyslexie weleens. Vanaf 2009 werd de vergoeding van dyslexie bijvoorbeeld stapsgewijs in het basispakket opgenomen. Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de dyslexiezorg. Maar hoe zit het nu met de vergoeding voor dyslectische kinderen?

Dyslexiezorg

2009

Het basispakket van alle zorgverzekeringen vergoedde vanaf januari 2009 het stellen van de diagnose en de behandeling van ernstige dyslexie. De vergoeding werd stapsgewijs ingevoerd. Je kwam hiervoor in aanmerking als jouw kind:

  1. Na een traject van extra hulp bij het leren lezen en spellen op school nog steeds ernstige lees- en spellingproblemen heeft;
  2. er bij de school een gegrond vermoeden is van ernstige dyslexie;
  3. het kind geen andere (leer)stoornissen heeft;
  4. in 2009 zeven of acht jaar oud is en;
  5. gestart is met het stellen van de diagnose voordat jouw kind in 2009 negen jaar is geworden.

2015

De dyslexiezorg voor kinderen met ernstig enkelvoudige dyslexie (EED) valt vanaf 2015 onder de Jeugdwet. Dit betekent dat de behandeling van EED nog steeds bekostigd wordt vanuit een budget van de overheid.

Gemeenten organiseren en financieren vanaf 2015 de dyslexiezorg. Momenteel is (nog) niet helemaal duidelijk hoe de vergoedingsregeling in de toekomst ingericht wordt. Voorlopig blijven de gewone procedures voor doorverwijzing vanuit school naar zorg van kracht. Zo kun je bij de gemeente bijvoorbeeld een beroep doen op Bijzondere bijstand en kun je via de GGZ leesbegeleiding regelen voor je kind. Op Steunpunt Dyslexie kun je meer lezen over vergoedingen bij dyslexie.

2009

Het basispakket van alle zorgverzekeringen vergoedde vanaf januari 2009 het stellen van de diagnose en de behandeling van ernstige dyslexie. De vergoeding werd stapsgewijs ingevoerd. Je kwam hiervoor in aanmerking als jouw kind:

  1. Na een traject van extra hulp bij het leren lezen en spellen op school nog steeds ernstige lees- en spellingproblemen heeft;
  2. er bij de school een gegrond vermoeden is van ernstige dyslexie;
  3. het kind geen andere (leer)stoornissen heeft;
  4. in 2009 zeven of acht jaar oud is en;
  5. gestart is met het stellen van de diagnose voordat jouw kind in 2009 negen jaar is geworden.

2015

De dyslexiezorg voor kinderen met ernstig enkelvoudige dyslexie (EED) valt vanaf 2015 onder de Jeugdwet. Dit betekent dat de behandeling van EED nog steeds bekostigd wordt vanuit een budget van de overheid.

Gemeenten organiseren en financieren vanaf 2015 de dyslexiezorg. Momenteel is (nog) niet helemaal duidelijk hoe de vergoedingsregeling in de toekomst ingericht wordt. Voorlopig blijven de gewone procedures voor doorverwijzing vanuit school naar zorg van kracht. Zo kun je bij de gemeente bijvoorbeeld een beroep doen op Bijzondere bijstand en kun je via de GGZ leesbegeleiding regelen voor je kind. Op Steunpunt Dyslexie kun je meer lezen over vergoedingen bij dyslexie.

Ernstige dyslexie

Er is sprake van een "gegrond vermoeden van ernstige dyslexie" als alle extra begeleiding op school niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. De school moet dit onderbouwen en vastleggen in een leerlingdossier. Pas als dit gebeurd is, kun je je kind aanmelden voor diagnostiek en behandeling bij een gekwalificeerde dyslexiedeskundige. Deze stelt na een onderzoek vast of er sprake is van ernstige dyslexie. Als dat het geval is, dan krijgt je kind een dyslexieverklaring en kan de behandeling buiten school starten.

Er is sprake van een "gegrond vermoeden van ernstige dyslexie" als alle extra begeleiding op school niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. De school moet dit onderbouwen en vastleggen in een leerlingdossier. Pas als dit gebeurd is, kun je je kind aanmelden voor diagnostiek en behandeling bij een gekwalificeerde dyslexiedeskundige. Deze stelt na een onderzoek vast of er sprake is van ernstige dyslexie. Als dat het geval is, dan krijgt je kind een dyslexieverklaring en kan de behandeling buiten school starten.

Bronnen

Deze informatie is gebaseerd op de volgende bron:

Deze informatie is gebaseerd op de volgende bron:

Terug naar het begin

Pagina laatst aangepast op 23-04-2021

Auteur: Redactie Gezondheidsplein

Vond je deze informatie nuttig?

3 uit 5 - 2 beoordelingen

Heeft deze informatie jou geholpen?

Auteur: Jacqueline van Kuler

.
- Advertentie -
- Advertentie -