Gezondheidsplein is een informatieve website over gezondheid. De gezondheidsinformatie op deze website staat los van eventueel getoonde advertenties.

Behandeling van dyslexie

3 uit 5 - 2 beoordelingen
Beoordeling icoon1 mensen vonden deze informatie nuttig

Het globale doel van de behandeling van dyslexie is het technisch gezien kunnen lezen en spellen op een niveau dat vergelijkbaar is met eind groep 6. Daarnaast is de behandeling van dyslexie ook gericht op het leren omgaan met je beperking. Je kunt ermee 'leren te leren', maar dyslexie zal door een behandeling niet compleet verdwijnen. Hoe eerder de behandeling start, hoe beter. Je kunt hierbij hulp krijgen van een logopedist of remedial teacher. Vraag op school ook naar eventuele leermethode voor dyslectici. Al vanaf groep 5 kunnen er speciale ICT-hulpmiddelen ingezet worden die voorkomen dat een dyslexie leerling een informatieachterstand oploopt.

Logopedie bij dyslexie

De logopedist kan een belangrijke rol spelen bij de behandeling van dyslexie. Deze geeft oefeningen om makkelijker te leren lezen en spellen. De huisarts kan een verwijzing geven voor een logopedist. De behandeling van dyslexie wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars, behalve bij een officiële logopedische diagnose. Hieronder vallen taalleerproblemen die ten grondslag liggen aan dyslexie, zoals spraakproblemen of grammaticale problemen.  

Remedial teacher bij dyslexie

Een remedial teacher, een leerkracht die gespecialiseerd is in leerproblemen, kan een kind of volwassene met dyslexie helpen. De remedial teacher kijkt goed welke manier van leren iemand gebruikt voor het leren van alledaagse dingen. Die logica gebruikt deze leerkracht om ook andere dingen aan te leren. Als iemand bijvoorbeeld houvast vindt bij regels, legt hij de taalregels en het gebruik daarvan stap voor stap uit. Vaak kennen volwassenen de regels wel, maar ze weten niet wanneer en op welke manier ze daar iets aan hebben bij het spellen van woorden.

Waar kun je zelf op letten?

Als je merkt dat een kind dergelijke problemen heeft, is het zinvol dat het extra aandacht krijgt en speciale leermethoden om mee te kunnen komen op school. Andere tips:

  • Blijf je kind aanmoedigen. Als ouders doe je er goed aan om je kind aan te moedigen bij pogingen om te lezen en schrijven.
  • Lees veel voor en laat je kind ook veel hardop lezen. Maak hierbij eventueel gebruik van hulpmiddelen. Er zijn bijvoorbeeld bepaalde programma’s die geschreven teksten voorlezen of je kunt gebruik maken van luisterboeken of meelees- cd’s.
  • Geef geen straf of kritiek als je kind fouten maakt.
  • Maak geen vergelijking met anderen. Ga de prestaties van je kind niet vergelijken met die van een ander kind. 

Pagina laatst aangepast op 07-07-2020

Auteur: Redactie Gezondheidsplein

Vond je deze informatie nuttig?

3 uit 5 - 2 beoordelingen

Heeft deze informatie jou geholpen?

.
- Advertentie -
- Advertentie -