Zoeken

Wat zijn schildklierproblemen?

Er zijn verschillende ziektes van de schildklier. Ziektes aan de schildklier kunnen een teveel of juist een tekort aan schildklierhormoon veroorzaken. Daarnaast kan ook een struma (vergrote, soms knobbelige schildklier), een schildklierontsteking (thyreoïditis) of schildklierkanker voorkomen.

Wanneer de schildklier teveel schildklierhormoon produceert heet dat een hyperthyreoïdie. De meest voorkomende oorzaken zijn:

  • Ziekte van Graves: De schildklier is bij deze auto-immuunziekte sterk vergroot en is dan ook duidelijk zichtbaar. Soms gaat de ziekte van Graves ook gepaard met uitpuilende ogen. De ziekte van Graves is de meest voorkomende veroorzaker van hyperthyreoïdie (in 70% tot 80% van de gevallen). Bij de ziekte van Graves maak je antistoffen aan die de schildklier stimuleren om extra schildklierhormoon te maken. In een later stadium kan de ziekte ook hypothyreoïdie veroorzaken. De ziekte van Graves komt vooral voor bij jongere vrouwen.
  • Multinodulair toxisch struma (ziekte van Plummer): Bij deze aandoening bevinden zich gedeelten in de schildklier die soms te voelen zijn als knobbeltjes. Deze knobbeltjes produceren teveel schildklierhormoon. Een multinodulair toxisch struma is na de ziekte van Graves de meest voorkomende oorzaak van hyperthyreoïdie (in 10 tot 15% van de gevallen). Deze vorm van hyperthyreoïdie komt vooral voor bij oudere mensen die al jarenlang een knobbelig (nodulair) struma hebben.

Vaker voorkomend is een te langzaam werkende schildklier. Dit heet hypothyreoïdie. De meest voorkomende oorzaken zijn: 

  • De ziekte van (of Thyreoïditis van) Hashimoto is een chronische auto-immuunziekte aan de schildklier, waarbij er een afweerreactie optreedt tegen je schildklier. Hierdoor functioneert de schildklier niet meer goed. De ziekte van Hashimoto komt met name bij vrouwen voor en is de meest voorkomende oorzaak van hypothyreoïdie (in 90% tot 95% van de gevallen). De ziekte lijdt uiteindelijk tot totale uitval van de schildklier.
  • Stille of pijnloze lymfocytaire thyreoïditis is een auto-immuunziekte, die hyperthyreoïdie kan veroorzaken (zie ook oorzaken van een teveel aan schildklierhormoon). Maar het kan op den duur ook hypothyreoïdie veroorzaken. 7% van de vrouwen die zijn bevallen van een kind, krijgen deze aandoening in het eerste jaar na de bevalling. Je noemt dit ook wel postpartum thyreoïditis. Bij 25% tot 50% van de vrouwen die de aandoening krijgt, ontstaat in de jaren daarna hypothyreoïdie.
  • De operatieve verwijdering van (een deel van) de schildklier, de behandeling met radioactief jodium, het gebruik van lithium of jodiumhoudende medicatie of het ondergaan van bestraling van de hals zijn ook mogelijke oorzaken voor het ontstaan van hypothyreoïdie.
  • Het syndroom van Down vergroot de kans op een schildklierafwijking, meestal resulterend in hypothyreoïdie.
  • Een hypothyreoïdie kan ook (meestal tijdelijk) voorkomen na een schildklierontsteking (thyreoïditis).

Meer uitleg over de symptomen die komen kijken bij een hyper- of een hypothyreoïdie vind je op de pagina ‘Hypothyreoïdie en hyperthyreoïdie’.

Delen
Meld je aan voor de nieuwsbrief Gezondheidsplein Nieuwsbrief
Video van de week

Hoe vraag je een second opinion aan?

Bekijk de video