Gezondheidsplein is een informatieve website over gezondheid. De gezondheidsinformatie op deze website staat los van eventueel getoonde advertenties.

Help, mijn medicijn wordt niet meer vergoed!

Roos (45) uit Amsterdam: "Jarenlang slikte ik pillen (tegen epileptische aanvallen) van één bepaald medicijnmerk. Mijn lichaam reageerde daar goed op en ik was dus tevreden over het medicijn. Plotseling kreeg ik van de apotheker een ander geneesmiddel. Het bleek dat mijn zorgverzekeraar het dure merk niet meer vergoedde, maar het nieuwe goedkopere medicijn werkt niet."

Sinds de Nederlandse overheid per 1 januari 2012 de prijzen voor geneesmiddelen heeft vrijgegeven, hebben veel mensen hetzelfde probleem als Roos. Sindsdien is het namelijk mogelijk voor zorgverzekeraars om te onderhandelen met apothekers over de prijzen van medicijnen. Dat heeft ertoe geleid dat veel zorgverzekeraars een voorkeursbeleid (ook wel preferentiebeleid) hanteren. Dat houdt in dat een zorgverzekeraar binnen een bepaalde groep geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof, slechts één voorkeursmiddel aanwijst dat zij vergoeden. Meestal is dat het goedkoopste, merkloze medicijn. 

Bijbetalen of Verklaring Medische Noodzaak

"Sommige mensen gebruiken jarenlang één bepaald medicijnmerk", zegt woordvoerder Ynte Hoekstra van Mediq Apotheek. "Het kan zijn dat ze van de apotheker ineens een ander merk krijgen. Het medicijn bevat dezelfde werkzame stof maar ziet er misschien anders uit en het kan andere hulpstoffen bevatten. Als de medicijngebruiker dit nieuwe merk niet accepteert, heeft hij/zij de mogelijkheid om het medicijn van het eigen voorkeur zelf te betalen of bij te betalen indien de zorgverzekering het gedeeltelijk vergoedt." Maar wat als je lichaam totaal niet reageert op het nieuwe medicijn of als je er allergisch voor blijkt te zijn? Hoekstra zegt: "In zulke gevallen moet je naar de huisarts. Hij beoordeelt of je in aanmerking komt voor een zogenaamde Verklaring Medische Noodzaak waarmee je alsnog het duurdere medicijn vergoed krijgt."

"Sommige mensen gebruiken jarenlang één bepaald medicijnmerk", zegt woordvoerder Ynte Hoekstra van Mediq Apotheek. "Het kan zijn dat ze van de apotheker ineens een ander merk krijgen. Het medicijn bevat dezelfde werkzame stof maar ziet er misschien anders uit en het kan andere hulpstoffen bevatten. Als de medicijngebruiker dit nieuwe merk niet accepteert, heeft hij/zij de mogelijkheid om het medicijn van het eigen voorkeur zelf te betalen of bij te betalen indien de zorgverzekering het gedeeltelijk vergoedt." Maar wat als je lichaam totaal niet reageert op het nieuwe medicijn of als je er allergisch voor blijkt te zijn? Hoekstra zegt: "In zulke gevallen moet je naar de huisarts. Hij beoordeelt of je in aanmerking komt voor een zogenaamde Verklaring Medische Noodzaak waarmee je alsnog het duurdere medicijn vergoed krijgt."

Overstappen zorgverzekering

Of het medicijn van jouw voorkeur voor vergoeding in aanmerking komt, is ten eerste afhankelijk van het landelijke Geneesmiddelen Vergoedings Systeem (GVS). Medicijnen die niet in het GVS zijn opgenomen, moet je zelf betalen. Op www.medicijnkosten.nl kun je controleren of jouw medicijn in het GVS staat vermeld. Ook kun je er zien of er een verplichte eigen bijdrage voor wordt gevraagd of dat er een ander merk bestaat dat je wel helemaal vergoed krijgt. 

Ten tweede is de vergoeding (indien je medicijn in het GVS is opgenomen) afhankelijk van het genoemde preferentiebeleid dat jouw zorgverzekeraar voert. "Medicijnen uit het GVS vallen in eerste instantie onder het eigen risico en moet je dus zelf betalen. Als het maximale bedrag van het eigen risico echter is bereikt, krijg je de medicijnen vergoed vanuit de basisverzekering. Als je regelmatig medicijnen slikt, zoals chronisch zieken, loont het om goed naar het preferentiebeleid van je zorgverzekeraar te kijken en desnoods over te stappen naar een andere verzekeraar die wel het medicijn van jouw voorkeur vergoedt", aldus Hoekstra.  

Roos heeft nu een afspraak gemaakt bij haar huisarts. Hij zal bepalen of ze in aanmerking komt voor een 'medische noodzaak'-vermelding op haar recept waarmee ze alsnog het duurdere medicijn vergoedt krijgt. 

Deze tekst is goedgekeurd door Mediq Apotheek

Of het medicijn van jouw voorkeur voor vergoeding in aanmerking komt, is ten eerste afhankelijk van het landelijke Geneesmiddelen Vergoedings Systeem (GVS). Medicijnen die niet in het GVS zijn opgenomen, moet je zelf betalen. Op www.medicijnkosten.nl kun je controleren of jouw medicijn in het GVS staat vermeld. Ook kun je er zien of er een verplichte eigen bijdrage voor wordt gevraagd of dat er een ander merk bestaat dat je wel helemaal vergoed krijgt. 

Ten tweede is de vergoeding (indien je medicijn in het GVS is opgenomen) afhankelijk van het genoemde preferentiebeleid dat jouw zorgverzekeraar voert. "Medicijnen uit het GVS vallen in eerste instantie onder het eigen risico en moet je dus zelf betalen. Als het maximale bedrag van het eigen risico echter is bereikt, krijg je de medicijnen vergoed vanuit de basisverzekering. Als je regelmatig medicijnen slikt, zoals chronisch zieken, loont het om goed naar het preferentiebeleid van je zorgverzekeraar te kijken en desnoods over te stappen naar een andere verzekeraar die wel het medicijn van jouw voorkeur vergoedt", aldus Hoekstra.  

Roos heeft nu een afspraak gemaakt bij haar huisarts. Hij zal bepalen of ze in aanmerking komt voor een 'medische noodzaak'-vermelding op haar recept waarmee ze alsnog het duurdere medicijn vergoedt krijgt. 

Deze tekst is goedgekeurd door Mediq Apotheek

Terug naar het begin
- Advertentie -
- Advertentie -

Gezondheidsplein is partner van onder andere Dokterdokter en Ziekenhuis. Wij werken samen met verschillende medische patiëntverenigingen, beroepsverenigingen, stichtingen en medisch specialisten.

Twitter pagina van Gezondheidplein.nlYoutube pagina van Gezondheidplein.nlFacebook pagina van Gezondheidplein.nl