Gezondheidsplein is een informatieve website over gezondheid. De gezondheidsinformatie op deze website staat los van eventueel getoonde advertenties.

Aandoeningen - Z

Bekijk hieronder het overzicht van aandoeningen.

 • Zaadbalkanker (Teelbalkanker)

  Teelbalkanker is kanker die voorkomt in de zogenoemde kiemcellen in de zaadbal of teelbal. Andere namen voor teelbalkanker zijn testiscarcinoom en zaadbalkanker.

 • Zangknobbeltje

  Een zangknobbeltje is een kleine verdikking op de rand van de stemband. De oorzaak is meestal een verkeerde zang- of spreektechniek.

 • Zenuwaandoening

  Een aandoening aan een zenuw zal zich uiten in klachten die samenhangen met de betreffende zenuw, zoals pijnklachten, slechte geleiding waardoor spierslapte, verlamming en tintelingen.

 • Zenuwcompressie

  Je spreekt van een zenuwcompressie als ergens in je lichaam een zenuw bekneld raakt. Compressie betekent letterlijk samendrukking.

 • Zenuwontsteking en tandpijn

  Ervaar je een scherpe en stekende pijn die uitstraalt naar andere tanden? Dan wijst dit mogelijk op een zenuwontsteking.

 • Zenuwpijn (Neuralgie)

  Zenuwpijn staat voor elke pijn die onstaat in het gebied van een bepaalde zenuw. Zenuwpijn krijg je als je een zenuw beschadigt.

 • Zenuwstelseldegeneratie

  Degeneratieve aandoeningen zijn ziekten waarbij zenuwcellen in functie en grootte afnemen en afsterven.

 • Zesde ziekte

  De zesde ziekte is een besmettelijke infectieziekte die voorkomt bij baby’s en kinderen in de leeftijd van 6 maanden tot ongeveer 3 jaar.

 • Ziekelijk pessimisme

  Ziekelijk pessimisme treedt op bij bepaalde psychische aandoeningen. Het beeld dat de patiënt van de wereld en van zichzelf heeft is zeer negatief gekleurd.

 • Ziekte van Addison

  De ziekte van Addison is een auto-immuunziekte en wordt veroorzaakt doordat de bijnierschors niet genoeg hormonen meer produceert.

 • Ziekte van Alzheimer

  De ziekte van Alzheimer is een vorm van dementie. Als je dementie hebt, gaan cellen in je hersenen steeds minder goed werken en sterven af.

 • Ziekte van Bang

  De ziekte van Bang is een infectieziekte. Kenmerkend is een golvend koortsverloop met relatief lange koortsvrije perioden.

 • Ziekte van Bechterew (Spondylitis ankylopoetica)

  De ziekte van Bechterew is een reumatische aandoening. Als je de ziekte van Bechterew hebt, krijg je chronische ontstekingen. Vooral in de gewrichten in je bekken en wervelkolom.

 • Ziekte van Berger (IgA-nefropathie)

  De ziekte van Berger (IgA-nefropathie) is een vorm van nierfilterontsteking. De oorzaak is aantasting van de nierfilters door afweerstoffen van je eigen lichaam.

 • Ziekte van Buerger (Thrombangiitis obliterans)

  De ziekte van Buerger is een chronische ontsteking van slagaders en/of aders, met name in de armen en/of benen.

 • Ziekte van Chagas

  De ziekte van Chagas is een acute (meestal kinder-)ziekte die voorkomt in Centraal- en Zuid-Amerika. Koorts, zwellingen van huid en lymfeklieren hart- en hersenafwijkingen zijn kenmerkend.

 • Ziekte van Conn

  Deze aandoening ontstaat door een goedaardige tumor van de bijnierschors waardoor het hormoon aldosteron in verhoogde concentratie in het lichaam voorkomt.

 • Ziekte van Creutzfeldt-Jakob

  De ziekte van Creutzfeldt-Jakob is een zeldzame hersenziekte die de hersenen verandert in een sponsachtige structuur. Daardoor raken bepaalde hersenfuncties verstoord.

 • Ziekte van Crohn (Morbus Crohn)

  De ziekte van Crohn is een chronische darmaandoening waarbij er ontstekingen in het maag- en darmkanaal zitten.

 • Ziekte van Darier (Dyskeratosis follicularis)

  De ziekte van Darier is een erfelijke aandoening van het bovenste laagje van de huid, de opperhuid. De celdeling gaat te snel, waardoor er huidkleurige, wratachtige bultjes op de huid ontstaan.

 • Ziekte van Dercum (adiposis dolorosa, adiposa dolorosa, lipomatosis dolorosa, neurolipomatosis, Dercum's syndrome)

  De ziekte van Dercum is een zeldzame ziekte waar voornamelijk vrouwen aan lijden. Er is sprake van de ziekte van Dercum wanneer men last heeft van veel en erg pijnlijke goedaardige vetgezwellen.

 • Ziekte van Duchenne (DMD)

  De ziekte van Duchenne is één van de meest voorkomende vormen van spierdystrofie. Spierdystrofie is een overkoepelde naam voor aandoeningen die zorgen voor spierafbraak met spierzwakte als gevolg.

 • Ziekte van Duhring

  De ziekte van Duhring is een chronische huidaandoening. Kenmerkend is een hevige branderige jeuk.

 • Ziekte van Dupuytren (Koetsiershand, Contractuur van Dupuytren)

  De aandoening van Dupuytren, ook koetsiers hand genoemd, wordt gekenmerkt door klachten in de palm van de hand.

 • Ziekte van Fabry

  De ziekte van Fabry is een erfelijke stofwisselingsaandoening en valt onder de lysosomale stapelziekten. Mensen met de ziekte van Fabry hebben last van een opstapeling van afvalstoffen in hun cellen waardoor deze ‘vervetten’.

 • Ziekte van Gaucher

  De ziekte van Gaucher is een stofwisselingsziekte. Het probleem is dat een bepaalde stof niet door het lichaam wordt afgebroken en daardoor een overschot ontstaat.

 • Ziekte van Graves

  Als je de ziekte van Graves hebt, krijg je meestal last van een hyperthyreoïdie. Hyperthyreoïdie is een moeilijk woord voor een te hard werkende schildklier.

 • Ziekte van Hashimoto (hashimoto-thyreoïditis)

  De ziekte van Hashimoto is een chronische ontsteking van de schildklier, waarbij je schildklier te traag of soms helemaal niet meer werkt.

 • Ziekte van Henoch-Schönlein

  Door een allergische reactie kan vaatbeschadiging ontstaan. Wanneer hierdoor typische purperkleurige kleine bloedingen in de huid en het slijmvlies ontstaan, wordt gesproken van Henoch-Schönlein purpura.

 • Ziekte van Hirschsprung

  De ziekte van Hirschprung is een aandoening bij kleine kinderen ten gevolge van het ontbreken van zenuwcellen in de darmwand van de endeldarm.

 • Ziekte van Huntington (Chorea van Huntington)

  De ziekte van Huntington is een zeldzame en erfelijke aandoening van het centrale zenuwstelsel, waarbij bepaalde delen van de hersenen worden aangetast.

 • Ziekte van Kahler (Multipel Myeloom)

  De ziekte van Kahler is een vorm van beenmergkanker dat veroorzaakt wordt door een bepaald type witte bloedcellen (plasmacellen) die plotseling kwaadaardig worden.

 • Ziekte van Kawasaki ( Kawasaki Syndroom, Mucocutaan Lymfekliersyndroom, MCLS of MLNS)

  De ziekte van Kawasaki is een zeldzame ziekte die alleen bij kinderen voorkomt. Het is een ontstekingsziekte van de bloedvaten.

 • Ziekte van Lyme

  De ziekte van Lyme is een ziekte die kan ontstaan nadat je bent gebeten door een teek die besmet is met de bacterie Borrelia burgdorferi.

 • Ziekte van Ménière

  De ziekte van Méniѐre is een ziekte waarbij je binnenoor niet goed werkt.

 • Ziekte van Osgood-Schlatter (Osteochondrose)

  De ziekte van Osgood-Schlatter wordt ook osteochondrose genoemd. Hierbij zijn er tijdelijke veranderingen in bot en/of kraakbeen van het scheenbeen.

 • Ziekte van Paget

  De ziekte van Paget is een chronische botziekte die voorkomt op oudere leeftijd. De aandoening leidt tot het ontstaan van verdikte en misvormde botten.

 • Ziekte van Paget aan de tepel

  De ziekte van Paget is een zeldzame vorm van borstkanker, waarbij de tepel en het tepelhof zijn aangedaan door tumorcellen.

 • Ziekte van Parkinson (Morbus Parkinson)

  De ziekte van Parkinson is een hersenziekte, waarbij bepaalde zenuwcellen in je hersenen langzaam afsterven.

 • Ziekte van Perthes

  Bij de ziekte van (Legg-Calvé-)Perthes treedt een stoornis op in de verbening van het heupbeen. De aandoening begint meestal met mank lopen en klachten van pijn in de knie of de heup.

 • Ziekte van Peyronie

  De ziekte van Peyronie is een goedaardig afwijking aan de penis. De ziekte zorgt voor een kromming en verkorting van de penis tijdens de erectie.

 • Ziekte van Pfeiffer (Mononucleosis infectiosa)

  Kinderen en jonge volwassenen die langere tijd erg moe zijn, kunnen soms de ziekte van Pfeiffer hebben.

 • Ziekte van Pick (Frontotemporale dementie)

  Frontotemporale dementie (ziekte van Pick) is een vorm van dementie. Bij frontotemporale dementie gaan cellen in het voorste gedeelte van je hersenen steeds minder goed werken en sterven af.

 • Ziekte van Pompe (Glycogeenstapelingsziekte type 2)

  De ziekte van Pompe is een erfelijke stofwisselingsziekte waarbij de spieren steeds zwakker worden. Jaarlijks worden in Nederland gemiddeld twee baby’s geboren die deze spierziekte hebben.

 • Ziekte van Quervain

  De ziekte van Quervain is een polsaandoening. De pijn bevindt zich aan de duimzijde van de pols. Lees meer over de oorzaak en symptomen.

 • Ziekte van Reiter

  De combinatie van klachten bestaande uit ontsteking van de urinebuis, bindvliesontsteking van het oog en ontstekingen van één of meerdere gewrichten vormen samen de ziekte van Reiter.

 • Ziekte van Rendu-Osler

  De ziekte van Rendu-Osler is een erfelijke aandoening waarbij verspreid in de huid en slijmvliezen gemakkelijk bloedende haarvaatjes voorkomen.

 • Ziekte van Scheuermann

  De ziekte van Scheuermann kenmerkt zich door een abnormale kromming van de bovenrug (een bochel) en een erg holle onderrug.

 • Ziekte van Sprengel

  De ziekte van Sprengel is een aangeboren aandoening van de schouderbladen. Bij de ziekte van Sprengel ontwikkelen de schouderbladen van de foetus zich niet voldoende.

 • Ziekte van Steinert (Myotone dystrofie)

  De ziekte van Steinert is een zeldzame erfelijke spierziekte die ongeveer bij één op de achtduizend Nederlanders voorkomt. Die ziekte van Steinert wordt ook wel myotone dystrofie type 1 genoemd.

 • Ziekte van Still

  De ziekte van Still is een op jonge leeftijd voorkomende aandoening waarbij een chronische ontsteking van gewrichten centraal staat.

 • Ziekte van Strümpell (Hereditaire spastische paraparese (HSP))

  De ziekte van Strümpell staat ook wel bekend als hereditaire spastische paraparese (HSP) of ziekte Strümpell-Lorrain en is een erfelijke spierziekte. Mensen worden met de ziekte van Strümpell geboren, maar de eerste tekenen van de ziekte uiten zich meestal pas op volwassen leeftijd.

 • Ziekte van Von Willebrand

  De ziekte van Von Willebrand is een bloedstollingsziekte, net zoals hemofilie. Bij de ziekte van Von Willebrand stoppen bloedingen niet zo snel als eigenlijk zou moeten.

 • Ziekte van Wegener (GPA, Granulomatose met Polyangiitis)

  De ziekte van Wegener is een zeldzame en erfelijke auto-immuunziekte. De ziekte wordt gekenmerkt door ontstekingen van de wanden van de kleine bloedvaten.

 • Ziekte van Weil

  De ziekte van Weil is een infectieziekte die ontstaat door besmetting met Leptospira interrogans via water dat is besmet met rattenurine.

 • Ziekte van Wilson

  De ziekte van Wilson is een stofwisselingsziekte waarbij ophoping van koper in de lever, de hersenen en het oog optreedt.

 • Ziektevrees (Hypochondrie)

  Mensen met hypochondrie (ook wel ziektevrees genoemd) hebben de overtuiging een ernstige ziekte onder de leden te hebben.

 • Zinktekort

  De verschijnselen van een zinktekort bestaan uit groeivertraging, vertraging in de geslachtelijke rijping, gebrekkige eetlust, haaruitval, dermatitis, nachtblindheid en smaakstoornissen.

 • Zomersproeten

  De normale kleur van de huid wordt vooral bepaald door de huidkleurstof melanine. Zomersproeten ontstaan vooral op de aan zonlicht blootgestelde delen van de huid (gelaat).

 • Zonneallergie (polymorfe lichteruptie)

  Zonneallergie is een aandoening waarbij je huid overgevoelig is voor (zon)licht. De symptomen van een zonneallergie ontstaan meestal binnen één tot vijf dagen na blootstelling aan zonlicht.

 • Zonnebrand (Verbrand door de zon)

  Zonnebrand is een verbranding van de huid door blootstelling aan fel zonlicht. Als je gevoelig bent voor zonnebrand probeer dan met mate te "zonnen" om de kans op huidkanker zo klein mogelijk te houden.

 • Zonnesteek

  Een zonnesteek is de verzamelnaam voor symptomen die kunnen optreden als je lichaam blootstaat aan te veel directe warmte en zonnestraling.

 • Zouthuishoudingsstoornis

  Met de term zouthuishouding wordt de concentratie en samenstelling van verschillende zouten in het lichaam aangeduid. Zouten vormen een groep stoffen die essentieel zijn voor het functioneren van het lichaam.

 • Zuigflescariës

  Zuigflescariës zijn gaatjes die direct na het doorbreken van de tanden ontstaan. Vaak begint deze vorm van tandbederf aan de bovenkant van het melkgebit, waardoor deze ernstiger aangetast raken dan de ondertanden.

 • Zwaarlijvigheid

  Ongeveer een kwart van de wereldbevolking is te zwaar. In het Westen is dat percentage hoger. Je bent te dik als je 20% boven je "ideale lichaamsgewicht" zit.

 • Zwangerschap en drugsgebruik

  Deze informatiefolder gaat over de invloed van drugsgebruik op de zwangerschap en het (ongeboren) kind. Lees meer op Gezondheidsplein.nl

 • Zwangerschap en medicijngebruik

  Wat is de invloed van medicijngebruik op de vruchtbaarheid, zwangerschap, het (ongeboren) kind? En is dit schadelijk voor moeder en/of kind?

 • Zwangerschapsdiabetes

  Zwangerschapsdiabetes is een vorm van diabetes die optreedt tijdens de zwangerschap.

 • zwangerschapshypertensie (Zwangerschapsvergiftiging)

  De term zwangerschapsvergiftiging wordt gebruikt als het gaat om ernstige complicaties tijdens de zwangerschap.

 • Zwangerschapsmasker

  Dit is een vleksgewijze symmetrische pigmentatie van de huid. Het kan voorkomen tijdens de zwangerschap en wordt vooral gezien in het gelaat, het wordt dan ook wel 'zwangerschapsmasker' genoemd.

 • Zwangerschapsmisselijkheid (Hyperemesis gravidarum)

  Helaas is het moeilijk om eraan te ontkomen als je zwanger bent: misselijkheid. Vooral in de eerste maanden van je zwangerschap kun je veel misselijk zijn, met name 's ochtends.

 • Zwangerschapsproblemen

  Wanneer je in verwachting bent, ervaar je zowel geestelijk als lichamelijk veel veranderingen. Voor je lichaam betekent het veel (hormonale) veranderingen, die niet altijd even soepel verlopen.

 • Zwangerschapsvergiftiging (zwangerschapshypertensie)

  De term zwangerschapsvergiftiging wordt gebruikt als het gaat om ernstige complicaties tijdens de zwangerschap.

 • Zwarte koorts (Kala azar)

  Zwarte koorts wordt veroorzaakt door een parasiet die wordt overgebracht door piepkleine zandvliegen. Wanneer de parasiet het lichaam is binnengekomen vermenigvuldigt hij zich en tast het afweersysteem aan.

 • Zweepslag

  Zweepslag is een plotselinge scheur in een spier. Meestal krijg je een zweepslag in de kuitspier, hoewel je het in theorie in elke spier kunt krijgen.

 • Zweer (ulcus)

  Een zweer of ulcus ontstaat door weefselbeschadiging van de huid of van slijmvliezen. De neiging tot (spontane) genezing is vaak erg slecht.

 • Zweetklierontsteking (Hidradenitis)

  Een zweetklierontsteking wordt ook wel Hidradenitis genoemd en is een aandoening waarbij je last hebt van ontstoken zweetklieren. Een zweetklierontsteking is iets anders dan de chronische ziekte hidradenitis supperativa, daarbij zijn de haarzakjes namelijk chronisch ontstoken.

 • Zweetvoeten (Hyperhidrosis plantaris)

  Sommige mensen hebben meer last van zweetvoeten dan anderen. Overmatig zweten op de voetzolen noemen we ook wel hyperhidrosis plantaris.

.
Cookies

Gezondheidsplein

Cookies op gezondheidsplein.nl

Om gezondheidsplein.nl voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken, gebruikt Gezondheidsplein cookies (en daarmee vergelijkbare technieken). 

Met deze cookies kunnen wij en derde partijen informatie over jou verzamelen en jouw internetgedrag binnen, en mogelijk ook buiten, onze website volgen. Met deze informatie passen wij en derde partijen de website, onze communicatie en advertenties aan op jouw interesses en profiel. Daarnaast kan je door deze cookies informatie delen via social media.

Als je op "Accepteer" klikt, dan geef je Gezondheidsplein toestemming om cookies voor social media en gepersonaliseerde advertenties te plaatsen. Lees hier meer over in ons privacybeleid en cookiebeleid

Via "Cookie Instellingen" kan je zelf ook instellen welke cookies worden geplaatst. Je kan je keuze altijd wijzigen of intrekken op ons cookiebeleid.


Cookievoorkeuren

Je kunt hieronder toestemming geven voor het plaatsen van persoonlijke cookies. Met deze cookies houden wij en onze partners je gedrag op onze website bij met als doel je persoonlijke advertenties te tonen en onze website te optimaliseren.

Selecteer welke cookies je wil accepteren