Zoeken

Wat is het Persoonsgebonden budget en Vergoedingsregeling Persoonlijke Zorg?

Naast de Wmo en AWBZ heb je ook nog het persoonsgebonden budget en de vergoedingsregeling persoonlijke zorg, waar mensen met een beperking voor in aanmerking kunnen komen. Je leest hier wat dit zijn.

Persoonsgebonden budget (PGB)

Het persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee mensen -die door handicap, ziekte of ouderdom zorg nodig hebben- zelf zorg kunnen inkopen. Je huurt dan als het ware zelf zorgverleners in. Een eventuele vergoeding wordt gefinancierd uit de AWBZ. Vanaf 2012 zijn de regels voor het PGB verandert. Alleen als het CIZ heeft vastgesteld dat je recht hebt op langdurig verblijf in een zorgstelling, dan kom je nog in aanmerking voor een persoons gebonden budget. In alle andere gevallen niet. Hieronder enkele veelgestelde vragen over PGB.

Als ik in 2011 een PGB had, behoud ik dit recht dan ook in 2012?

Als je al een PGB had mét de indicatie langdurig verblijf, dan is deze nu ook nog van toepassing. Had je wel een PGB, maar zonder de indicatie langdurig verblijf, dan behoud je dit recht tot begin 2014 (mits het recht op begeleiding in 2013 opnieuw beoordeeld moet worden door CIZ).

Hoe krijg ik een PGB?

De aanvraag dien je te doen bij het zorgkantoor of het CIZ. Je dient dan een aanvraagformulier in te vullen, over een indicatieformulier van het CIZ te beschikken, en een budgetplan op te stellen. In dit plan beschrijf je welke (AWBZ-zorg) je waar zou willen inkopen. Het zorgkantoor beslist op basis hiervan óf en voor hoeveel vergoeding je in aanmerking komt.

Vergoedingsregeling Persoonlijke Zorg (VPZ)

Sinds januari 2012 is er een nieuwe vergoedingsregeling genaamd VPZ: Vergoedingsregeling Persoonlijke Zorg. Je komt hiervoor alleen in aanmerking als je minimaal 10 uur per week zorg (in de vorm van verpleging, begeleiding, of persoonlijke verzorging) nodig hebt én je geen recht hebt op zorg in natura. 

Delen
Video van de week

Leven met psoriasis

Bekijk de video