Zoeken

Goed en slecht cholesterol

Cholesterol is eigenlijk een verzamelnaam van een aantal vormen van cholesterol. De concentraties van de verschillende vormen worden in het bloed gemeten.

  • LDL: het 'slechte' cholesterol genoemd en moet daarom zo laag mogelijk zijn.
  • HDL: het 'goede' cholesterol, beschermt tegen negatieve effecten van het slechte cholesterol en het is daarom goed als dit hoog is.
  • triglyceriden: 'vetten' die het proces van aderverkalking kunnen versnellen en daarom ook laag moeten zijn.

Volgens de richtlijn is de waarde van het "slechte" LDL-cholesterol voor patiënt hart- en vaatziekten en/of diabetes het belangrijkst om te verlagen. Deze waarde zou lager moeten zijn dan 2,5 mmol/l. Daarnaast moet het totaalcholesterol lager zijn dan 4,5 mmol/l. Voor het HDL-cholesterol en triglyceriden worden in de richtlijnen geen speciale streefwaarden genoemd, maar de waarden kunnen wel aangeven of er een verhoogd risico op hart- en vaatziekten is. Voor HDL-cholesterol is dat het geval als het bij mannen lager is dan 1 mmol/l en bij vrouwen lager dan 1,2 mmol/l. Voor triglyceriden geldt dat een waarde hoger dan 1,7 mmol/l een verhoogd risico op hart- en vaatziekten geeft.

Voor mensen die al hart- of vaatziekten hebben en voor diabetespatiënten geldt een strengere streefwaarde dan voor mensen die dat niet hebben. Het kan dus zijn dat je buurman een andere streefwaarde heeft dan jij, omdat hij geen extra risico loopt. Patiënten met diabetes of hart- en vaatziekten komen vrijwel altijd in aanmerking voor behandeling met een statine (cholesterolverlager).

Delen
Video van de week

Hoe vraag je een second opinion aan?

Bekijk de video